fbpx
Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Łódź
Województwo (siedziba):
łódzkie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
65 802,00 EUR
Dotacja:
65 802,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
samorzecznictwo, wolontariat osób narażonych na wykluczenie
Grupy docelowe:
osoby chorujące

Osoby doświadczające choroby psychicznej są szczególnie narażone na marginalizację społeczną spowodowaną specyfiką choroby, ale również stygmatyzacją. W województwie łódzkim w 2018 r. ponad 84 tys. osób korzystało ze wsparcia poradni zdrowia psychicznego (Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Łódzkiego). Dla 75% z nich głównym źródłem utrzymania jest renta. Z naszych badań wiemy, że wiele podejmowanych prób rehabilitacji społecznej i aktywizacji zawodowej kończy się fiaskiem. Zajęcia oferowane osobom chorującym psychicznie nie dość, że są mało przydatne z punktu widzenia poszukiwania pracy, to bywają niestymulujące i niebudzące zainteresowania. Dzięki realizacji projektu „Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie.” (2012-14) dostrzegliśmy ogromne walory terapeutyczne wolontariatu.

Zadaniem projektu jest wdrożenie osób chorujących psychicznie do pełnienia roli wolontariuszy oraz włączenie ich w wolontariat w obszarze pomocy społecznej.

Nawiążemy współpracę z 4-10 podmiotami (np. pomoc społeczna, ochrona zdrowia, opieka nad zwierzętami, instytucje kultury), które zatrudnią wolontariuszy/ki oraz wyznaczą osoby, które przygotujemy do pełnienia roli koordynatorów wolontariatu. Wolontariuszy/ki przeszkolimy z zakresu wiedzy o wolontariacie, rodzajach aktywności społecznej, dbania o swoje prawa i zapewnimy im indywidualne wsparcie specjalistów przy podejmowaniu wolontariatu długoterminowego.
Przez 18 miesięcy będą oni wykonywali świadczenia, zgodnie z własnymi możliwościami i zainteresowaniami. Opracujemy materiały edukacyjne i zorganizujemy imprezę integracyjną promującą wolontariat i aktywizację osób chorujących.

Bezpośrednio w działaniach uczestniczyć będzie 20 osób chorych psychicznie i 8 koordynatorów wolontariatu z placówek województwa łódzkiego.

Osoby chore psychicznie przepracują wolontaryjnie ok. 2000 godzin, staną się bardziej samodzielne i pewne siebie.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 6 440,00 EUR, w ramach konkursu Mocniejszym Głosem, na upowszechnienie produktów i rezultatów osiągniętych w zrealizowanym projekcie.

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel