fbpx
Aktywna Młodzież – małe kroki, wielkie zmiany
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Zgierz
Województwo (siedziba):
łódzkie
Okres realizacji:
04-01-2021 - 28-02-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
28 200,00 EUR
Dotacja:
26 680,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
dzieci, młodzi dorośli, młodzież, nauczyciele, samorządowcy

Według badań Centrum Badania Opinii Społecznej polska młodzież ma niższe poczucie sprawczości niż dorośli, a 45% uważa, że nie ma wpływu na sprawy swojej gminy. Z kolei badania przeprowadzone w Zgierzu (woj. łódzkie) pokazały, że większość młodych osób uważa, że działalność społeczna ma charakter i cel polityczny i tylko 13% chciało w przyszłości mieszkać w tym mieście. Według badań urzędu miasta, główne problemy Zgierza to niewystarczające programy edukacyjne dla mieszkańców/nek, niskie przywiązanie młodzieży do miasta oraz spadek poziomu aktywności społecznej wśród ludzi młodych.

Aby odpowiedzieć na te problemy nawiązaliśmy współpracę z samorządami uczniowskimi w 5 szkołach, przygotowując wspólnie plan ich rozwoju oraz zorganizowaliśmy cykl warsztatów w ramach Akademii Młodych Liderów i Liderek dla osób w wieku 16-20 lat ze Zgierza. Uczestników/czki przeszkoliliśmy z zarządzania zespołem, planowania działań oraz rozwinęliśmy ich umiejętności interpersonalne i kompetencje liderskie. Z wywiadów z uczestni(cz)kami wynika, że rozwinęli oni swoją wiedzę i kompetencje animatorskie, moderatorskie i organizacyjne przydatne w działalności obywatelskiej, wolontariackiej i kulturalnej. Przeprowadziliśmy 40 warsztatów w szkołach rozmawiając z uczniami i uczennicami o funkcjonowaniu lokalnego samorządu, możliwościach udziału w życiu miasta oraz o obecnej ofercie miasta dla młodzieży. Pytania, które się pojawiły przekazaliśmy urzędowi miasta i ośrodkom kulturalno-sportowym. Z ich odpowiedzi stworzyliśmy bazę internetową, która jest źródłem najważniejszych informacji dla młodzieży dotyczących aktywności społecznej w mieście. Następnie, wsparliśmy zgierską młodzież w wieku 14-18 lat w wymyśleniu i realizacji 10 inicjatyw lokalnych, których celem była poprawa funkcjonowania ważnego dla danej grupy młodzieży obszaru w mieście, zainicjowanie międzysektorowej współpracy i ukazanie różnorodnych pól aktywności obywatelskiej.

Dzięki warsztatom udało się poruszyć z młodzieżą ważne dla nich tematy, takie jak zdrowie psychiczne, ekologia, czy stereotypizację. Udało się zaktywizować młodych, czego efektem było ich duże zaangażowanie w kampanię wyborczą przed wyborami do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierz. Dzięki realizacji inicjatyw udało się wzmocnić głos młodych w szkołach, a także pojawiły się w mieście nowe przedsięwzięcia, takie jak amatorska liga siatkówki, warsztaty z samoobrony i edukacji seksualnej.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel