fbpx
Aktywna Młodzież – małe kroki, wielkie zmiany
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Zgierz
Województwo (siedziba):
łódzkie
Okres realizacji:
04-01-2021 - 28-02-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
28 200,00 EUR
Dotacja:
26 680,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
dzieci, młodzi dorośli, młodzież, nauczyciele, samorządowcy

Projekt był skierowany do młodych ludzi w wieku 14-20 lat mieszkających lub uczących się w Zgierzu, w szczególności działających w samorządach uczniowskich i wolontariacie. Celem było wzmocnienie ich kompetencji społecznych i liderskich, wzrost poczucia sprawczości i wpływu na miasto. W ramach działań przeprowadziliśmy cykl 48 godz. warsztatów liderskich (Akademia Młodych Liderów i Liderek) dla 26 osób w wieku 16-20 lat, zrealizowaliśmy działania wspólnie z samorządami uczniowskimi i Młodzieżową Radą jako ich rozwój organizacyjny (badania ankietowe oraz zakupy), odbyło się 40 warsztatów obywatelskich „Nasze miasto Zgierz”, w trakcie których młodzież poznawała ofertę młodzieżową w mieście, opisywała rodzaje aktywności społecznej i współtworzyła bazę pytań i odpowiedzi przydatnych do podjęcia działalności w szkole/mieście. Istotnym działaniem była także realizacja 10 Młodzieżowych Inicjatyw Lokalnych, w których młodzież w wieku 14-18 lat wprowadzała zmiany w otoczeniu i ważnych tematach dotyczących szkoły, rekreacji, sportu, ekologii i spraw równościowych. Elementem projektu był także rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia w zakresie fundraisingu oraz badania zasobów i oferty. W wyniku projektu powstały rekomendacje do polityki młodzieżowej w Zgierzu, baza FAQ dla aktywnej młodzieży oraz broszura podsumowująca działania. W działania edukacyjne i partycypacyjne w projekcie włączono blisko 1200 osób, w szczególności osoby młode do 18. r. ż., 10 podmiotów publicznych, w szczególności zgierskie szkoły. Dzięki działaniom zacieśniła się współpraca szkół ze stowarzyszeniem, kilkadziesiąt młodych osób wzmocniło swoje kompetencje i zaangażowało się w nowe formy aktywności takie jak samorząd, młodzieżowa rada czy wolontariat. Poprawiono elementy szkolnej przestrzeni, infrastruktury oraz zajęć, wyposażono ciała przedstawicielskie młodzieży w odpowiedni sprzęt i materiały, powstały grupy podejmujące tematy równościowe, wypromowano lokalne obiekty sportowe, wzmocniono potencjał ekologiczny miasta.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel