fbpx
Aktywna młodzież w szkolnych klubach wolontariatu = aktywni obywatele
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Orzechowo
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
31 251,00 EUR
Dotacja:
28 195,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, działania rzecznicze, partycypacja obywatelska, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
młodzież, społeczność lokalna

Na podstawie wiedzy zgromadzonej w 2019 w ramach naszego poprzedniego projektu w powiecie ełckim (woj. warmińsko-mazurskie) wynika, że tamtejsze szkoły (poza jedną) nie prowadzą aktywności wolontariackiej opartej o pomysłowość uczniów i uczennic, ani aktywnych lekcji w oparciu o gry i zabawy. Obserwujemy ten problem również w powiecie oleckim, gdzie w szkołach są organizowane tylko 2-3 akcje rocznie z inicjatywy dorosłych. Z rozmów z nauczycielami i nauczycielkami wynika, że powodem jest brak pomysłów ze strony dorosłych oraz brak pieniędzy. Uczniowie i uczennice są często angażowani do Szkolnych Klubów Wolontariatu, jednak potem są w małym stopniu wspierani w samodzielnych działaniach. Co więcej, jeśli są już organizowane akcje, to rzadko wychodzą one poza szkołę. Odpowiadając na to wyzwanie przeprowadzimy dwa roczne cykle
zajęć edukacyjnych dla uczniów i uczennic szkół podstawowych z 10 szkół z powiatu oleckiego i ełckiego oraz z chętnych powiatów z nimi sąsiadujących. Zajęcia będą dotyczyć m.in. wolontariatu, współpracy, planowania i organizacji działań, empatii i komunikacji, ekologii, czy też sztuki debatowania. Oprócz zajęć edukacyjnych, uczestnicy i uczestniczki wymyślą, zaplanują i zrealizują dwie akcje społeczne w każdej szkole (w sumie 20 akcji), do których zaangażują środowisko lokalne. Dodatkowo stworzą filmiki o tematyce obywatelskiej, które pokażą wolontariat widziany ich oczami. Zostaną one pokazane na festiwalu filmowym, który odbędzie się na zakończenie każdego cyklu. Przeprowadzimy także warsztaty dla kadr pedagogicznych, aby pokazać nauczycielom i nauczycielkom metody i narzędzia do pracy z młodzieżą w temacie wolontariatu i jak wpływa on na rozwijanie kompetencji społecznych. Dodatkowo młodzież przygotuje debaty lokalne na obywatelskie tematy, które sami wymyślą. Zostaną na nie zaproszeni radni i radne oraz przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych i samorządów.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 9 251,00 EUR, w ramach konkursu Mocniejszym Głosem, na upowszechnienie produktów i rezultatów osiągniętych w zrealizowanym projekcie.

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel