fbpx
Aktywna Skawina
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
SKAWINA
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
03-01-2022 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 408,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, partycypacja obywatelska, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
społeczność lokalna

W gminie Skawina (woj. małopolskie) zaledwie 50% mieszkańców/nek gminy bierze udział w lokalnych głosowaniach, a w działania wolontariackie lub rady miejskie angażują się wciąż te same osoby. Jednocześnie mierzymy się z problemem smogu, a jego ograniczenie wymaga także zmiany postaw społeczności lokalnej i wzmocnienia ich zachowań proekologicznych. Od kilku lat nasza gmina uczestniczy w programie STOP SMOG, ale musimy wzmocnić go angażując silniej niż dotychczas mieszkańców.

Odpowiadając na te wyzwania zorganizujemy spotkania, których efektem będzie utworzenie ogródków na wybranych osiedlach oraz łąk kwietnych oraz przeprowadzimy serię spotkań konsultacyjnych, których celem będzie stworzenie Skawińskiej Rady Młodzieży. Utworzymy również Akademię Małego Lidera, gdzie będziemy uczyć dzieci pracy zespołowej, podejmowania inicjatyw i ekologii oraz Młodzieżową Akademię Aktywnego Obywatela-Lidera gdzie młodzież nauczy się tworzyć kampanie społeczne. Zorganizujemy także Dzień Sąsiada wraz z grą terenową, na które będą zaproszeni wszyscy mieszkańcy/nki gminy.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel