fbpx
Aktywne Braniewo
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Frombork
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
01-12-2021 - 31-05-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
71 896,00 EUR
Dotacja:
71 896,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
młodzież, seniorzy, społeczność lokalna

Powiat braniewski (woj. warmińsko-mazurskie) zmaga się z problemami w działalności i rozwoju organizacji pozarządowych. Według badania stanu sektora obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim z 2016 roku, powiat braniewski jest jednym z regionów, który przekazuje najmniej środków fundacjom, stowarzyszeniom i innym organizacjom, a gmina Braniewo jest jednym z obszarów o najmniejszej liczbie organizacji pozarządowych w województwie. Dotychczas aktywnie wspieraliśmy Radę Seniorów (którą pomogliśmy powołać) i Koła Gospodyń Wiejskich, ale widzimy dużą potrzebę kontynuacji tych działań, żeby rozbudzać i wspierać aktywność obywatelską w regionie.

Zorganizujemy więc w naszym powiecie cykl warsztatów o inicjowaniu i rozwijaniu Kół Gospodyń Wiejskich. Przeszkolimy obecne lub przyszłe członkinie z pozyskiwania środków, realizacji grantów i angażowania społeczności lokalnej. Zaoferujemy im warsztaty rękodzieła i wsparcie doradcze. Zorganizujemy konkurs na lokalne inicjatywy i zrealizujemy 3 najlepsze pomysły. Podobne spotkania zorganizujemy o Forach Sołtysów i Radach Seniorów – przeprowadzimy warsztaty edukacyjne o ich prowadzeniu, strategii rozwoju i pozyskiwaniu środków oraz zapewnimy indywidualne konsultacje i poradnictwo. Osoby starsze zaprosimy na spotkania integracyjne w Kole Wolontariatu Seniora gdzie wspólnie zrealizujemy 2 inicjatywy.

Z kolei dla młodzieży z powiatu zorganizujemy cykl warsztatów rozwijających kompetencję liderskie i wiedzę dotyczącą aktywności społecznej – diagnozowania potrzeb, inicjowania oddolnych działań społecznych, fundraisingu oraz tworzenia i realizacji projektów. Młodzież, z naszym wsparciem, zaplanuje i zrealizuje 3 inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Na koniec zorganizujemy zlot młodzieżowych aktywistek/ów z całego województwa, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych i wymienią się doświadczeniem i wiedzą.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel