fbpx
AktywniejWsi – wsparcie aktywności obywatelskiej młodzieży w Beskidzie Niskim
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Krzywa
Województwo (siedziba):
małopolskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-03-2022 - 31-10-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
32 987,00 EUR
Dotacja:
32 987,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
młodzież, nauczyciele, społeczność lokalna

Według badań Eurostatu z 2015 roku sformalizowane działania wolontariackie podejmuje w Polsce 15% osób w wieku 16-34 lat, a aktywnie w życiu obywatelskim bierze udział tylko 7% tej grupy wiekowej. Z doświadczeń pracy z młodzieżą i rozmów z nimi widzimy, że młodzież nie ma poczucia bycia traktowaną poważnie i możliwości wpływu na otaczającą rzeczywistość. Skutkuje to często biernością i brakiem zaangażowania w sprawy publiczne także w życiu dorosłym.

Tworząc Program AktywniejWsi odpowiadamy na te problemy i wyzwania. W ramach Programu odbędzie się cykl warsztatów wzmacniających kompetencje obywatelskie wśród młodzieży z powiatu gorlickiego gdzie działamy. Młodzi ludzie wezmą udział w cyklu warsztatów i na bazie diagnozy lokalnej opracują i zrealizują projekty w swoich miejscowościach. Zorganizujemy także spotkanie dla aktywnych młodych osób w regionie – wymienią się oni doświadczeniem i wiedzą oraz porozmawiają o tym jak mogą się nawzajem wspierać w swoich działaniach.

Istotnym elementem projektu jest wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych i wspieranie dialogu i empatii jako kluczowych kompetencji obywatelskich. Poza bezpośrednią pracą z młodzieżą, zorganizujemy warsztaty z zakresu empatycznej komunikacji i dialogu dla nauczycieli/ek w powiecie gorlickim oraz opracujemy publikację na temat wzmacniania kompetencji komunikacyjnych i dialogu w pracy z młodzieżą.

Pierwszym naszym partnerem jest Szkoła Podstawowa im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie, która od lat wspiera nasze działania skierowane do młodzieży i pomoże nam w dotarciu do niej. Drugim partnerem projektu jest norweska organizacja Nansen Centre for Peace and Dialogue, która ma bogate doświadczenie we wzmacnianiu kompetencji do dialogu w społecznościach lokalnych w Norwegii i na świecie. Partner wypracuje z nami narzędzia i metody wspierające dialog w pracy z młodzieżą i poprowadzi warsztaty dla nauczycieli/ek.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel