fbpx
Alternatywna Warszawa – nowa szkolna ulica
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Fundacja Wzornictwo i Ład, Warszawa, Polska
Warszawski Alarm Smogowy, Warszawa, Polska
Okres realizacji:
04-10-2021 - 30-11-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
57 191,00 EUR
Dotacja:
46 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, działania informacyjne, działania rzecznicze, factchecking
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, nauczyciele, samorządowcy

Według danych Komendy Głównej Policji w 2019 roku 41 dzieci w wieku 0-6 lat i 727 dzieci w wieku 7-14 lat zostało potrąconych przez samochód. Ruch samochodowy jest często zagrożeniem dla dzieci podczas zabaw przy szkole oraz dojścia do niej. W naszych działaniach staraliśmy się przeciwdziałać temu w Warszawie, gdzie na co dzień działamy. Obserwowaliśmy tu zbyt powolne i niewystarczające zmiany w temacie bezpieczeństwa pieszych i alternatyw do ruchu samochodowego.
Nasze działania rozpoczęliśmy włączającą obywateli i obywatelki debatą dotyczącą dzieci w mieście, ich potrzeb i praw związanych z bezpieczeństwem. Do debaty zaprosiliśmy rodziców, dzieci, przedstawicieli i przedstawicielki szkół oraz urzędu miasta. Następnie zrekrutowaliśmy 5 szkół chętnych do udziału w projekcie, zainicjowaliśmy także grupy projektowe, które stworzyły prototypy projektów zmiany otoczenia szkoły. Ich członkami/iniami byli m.in. rodzice, dyrekcja, nauczyciele/ki, absolwenci/tki szkoły czy też lokalne organizacje społeczne. Przeprowadziliśmy warsztaty dla grup z tworzenia projektów oraz prowadzenia mediacji i rozmów z lokalną społecznością. Każda grupa przygotowała projekt, który zrealizowaliśmy w formie pilotażu – najpierw skonsultowaliśmy go z osobami mieszkającymi na szkolnej ulicy, a na koniec przeprowadziliśmy badania ewaluacyjne. Na podstawie działań stworzyliśmy model współpracy i dobrych praktyk wokół ulic szkolnych. Przeprowadziliśmy kampanię społeczną o różnych rodzajach transportu oraz związanych z nimi konsekwencjami ekologicznymi. Porozmawialiśmy także z władzami miasta o trwałej zmianie ulic szkolnych na bardziej bezpieczne.
Pierwszym naszym partnerem była Fundacja Wzornictwo i Ład, która wsparła nas swoją wiedzą o przyjaznym projektowaniu przestrzeni publicznych. Drugim partnerem był Warszawski Alarm Smogowy, który pomógł nam w promocji ze względu na swoje zasięgi w oddolnych ruchach na rzecz zdrowego powietrza.
Z badań ewaluacyjnych wiemy, że uczestnicy/czki projektu podnieśli poziom wiedzy w zakresie zdrowia, ekologii, ich codziennych wyborów transportowych, partycypacji społecznej, mediacji czy też aktywności lokalnej. Ponadto zostali przeszkoleni z projektowania zrównoważonej przestrzeni miejskiej, dzięki czemu chętniej się będą angażować w projektowanie i organizację zmian ulic.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel