fbpx
Antyprzemocowa Sieć Kobiet
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
30-11-2020 - 31-03-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
67 647,50 EUR
Dotacja:
65 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, działania strażnicze, wykorzystanie efektów monitoringu do prowadzenia działań rzeczniczych lub interwencyjnych
Grupy docelowe:
decydenci, kobiety, profesjonaliści

Mimo że skala przemocy seksualnej jest ogromna, to temat ten wciąż jest w Polsce tabuizowany, a w kwestii ochrony i wsparcia osób z doświadczeniem gwałtu od lat niewiele się zmieniło w ciągu ostatnich lat. Badania przeprowadzone w 2016 r. przez Fundację Ster pokazały, że ponad 23% kobiet doświadczyło próby gwałtu, a ponad 22% kobiet zostało zgwałconych. Niestety, część problemu stanowią instytucje. Nadal ponad 30% policjantów i 20% prokuratorów nie uważa, że doprowadzenie przemocą do obcowania płciowego to gwałt. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, policji i służb medycznych mają niewielką wiedzę nt. doświadczeń i psychiki osób z doświadczeniem gwałtu. Ponadto powielają mity i stereotypy, przyczyniając się do wtórnej wiktymizacji ofiar przemocy. Jest to jedna z przyczyn dlaczego zdecydowana większość kobiet nie zgłasza gwałtu na policję.

W ramach projektu przeprowadzono wiele różnorodnych, ale komplementarnych działań obejmujących podniesienie świadomości nt. przeciwdziałania przemocy seksualnej i wspierania osób po doświadczeniu gwałtu. Grantobiorca rozwinął koordynowaną przez siebie Antyprzemocową Sieć Kobiet (ASK). Organizatorki lokalnych akcji tanecznych One Billion Rising wzięły udział w szkoleniach na temat przemocy seksualnej wobec kobiet (aspekty prawne i psychologiczne), a także w warsztacie z zakresu prowadzenia szkoleń. 30 aktywistek uczestniczyło również w spotkaniu integracyjnym. Przeprowadzono także monitoring stron instytucji pomocowych pod kątem dostępności zamieszczanych tam informacji nt. przemocy wobec kobiet, zwłaszcza przemocy seksualnej. Na podstawie monitoringu 1000 stron internetowych powstał raport. Projekt zawierał również komponent edukacyjny. W sumie odbyły się 4 warsztaty dla służb i instytucji na temat postępowania z kobietami po doświadczeniu przemocy seksualnej, w tym gwałtu. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 246 osób. Odbyło się 8 warsztatów WenDo z samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt w 6 miejscowościach. Tym działaniom towarzyszyły różne lokalne akcje społeczne „Nazywam się Miliard/One Billion Rising” czy mobilna wystawa nt. zgody na kontakty intymne. Przeprowadzono kampanię pn. „Bronimy konwencji Stambulskiej” podnoszącą świadomość społeczną nt. konwencji.

Efektem projektu był rozwój i wzmocnienie Antyprzemocowej Sieci Kobiet. Projekt wpłynął na poczucie sprawczości i zaangażowanie lokalnych koordynatorek. W czasie realizacji działań miała miejsce agresja Rosji na Ukrainę, której skutkiem było przybycie do Polski setek tysięcy kobiet z Ukrainy, w tym osób po doświadczeniu przemocy seksualnej i gwałtu. Wiele lokalnych koordynatorek wspierało się nawzajem i pomagało w aktywizmie koleżankom, wymieniając się wiedzą, informacjami i kontaktami. Podniosła się również wiedza i kompetencje przedstawicieli i przedstawicielek wymiaru sprawiedliwości, służb i instytucji pomocowych w zakresie ochrony i wsparcia kobiet z doświadczeniem gwałtu.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel