fbpx
Antyprzemocowa Sieć Kobiet
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
30-11-2020 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
67 647,50 EUR
Dotacja:
65 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, działania strażnicze, wykorzystanie efektów monitoringu do prowadzenia działań rzeczniczych lub interwencyjnych
Grupy docelowe:
decydenci, kobiety, profesjonaliści

Mimo że skala przemocy seksualnej jest ogromna, to temat ten wciąż jest przemilczany, a w kwestii ochrony i wsparcia osób z doświadczeniem gwałtu od lat niewiele się zmieniło. Nadal ponad 30% policjantów i 20% prokuratorów nie uważa doprowadzenia przemocą do obcowania płciowego za gwałt. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, policji, służb medycznych mają niewielką wiedzę na temat typowych zachowań osób z doświadczeniem gwałtu. Powielają też krzywdzące stereotypy, prowadząc do wtórnego zranienia pokrzywdzonych kobiet.

Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec kobiet i dziewcząt poprzez rozwój Antyprzemocowej Sieci Kobiet (ASK). Rozwój ten polega na pozyskiwaniu nowych członkiń Sieci, podnoszeniu wiedzy nt. zjawiska przemocy seksualnej, kształtowaniu umiejętności trenerskich oraz integracji organizacji i grup nieformalnych zrzeszonych w Sieci. Projekt obejmuje też działania edukacyjne skierowane do instytucji i służb: 8 szkoleń na temat szkodliwych mitów i stereotypów nt. przemocy seksualnej, a także 8 warsztatów WenDo dla dziewcząt i kobiet. Projekt obejmuje działania edukacyjne towarzyszące akcjom społecznym „Nazywam się Miliard/One Bilion Rising”, „Pol’and’Rock Festiwal”. Powstanie także manual do pracy warsztatowej w szkołach i z dorosłymi na temat zgody na kontakt intymny oraz wędrująca wystawa na ten sam temat, która odwiedzi co najmniej 8 miejscowości. Ponadto, projekt zawiera monitoring 1 tys. stron www instytucji pomocowych pod kątem czytelności i dostępności zamieszczanych informacji na temat przemocy wobec kobiet, zwłaszcza przemocy seksualnej. Wnioski i rekomendacje z monitoringu trafią do instytucji.

Efektem projektu będzie rozwój i wzmocnienie Antyprzemocowej Sieci Kobiet, zwiększenie wiedzy i kompetencji przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, służb i instytucji pomocowych w zakresie ochrony i wsparcia kobiet z doświadczeniem gwałtu, a także zwrócenie uwagi na ten problem w świadomości społecznej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel