fbpx
Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Białystok
Województwo (siedziba):
podlaskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-01-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
26 871,00 EUR
Dotacja:
26 871,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania strażnicze, wykorzystanie efektów monitoringu do prowadzenia działań rzeczniczych lub interwencyjnych
Grupy docelowe:
pracownicy ochrony zdrowia, seniorzy

Projekt dotyczy problemu dyskryminacji osób starszych w dostępie do usług medycznych w Polsce oraz polipragmazji (wielolekowości), czyli zjawiska zastępowania specjalistycznej i kompleksowej opieki geriatrycznej terapią wielolekową. Badania wykazały, że osoby starsze zażywają średnio 2-10 leków dziennie. Uczęszczanie do różnych specjalistów i stosowanie wielu leków, często wykluczających się, powoduje, że są one bardziej narażone na poważne reakcje na leki, zagrażające ich zdrowiu i życiu. System ochrony zdrowia nie zakłada jednak współpracy między różnymi specjalistami i specjalistkami czy integracji leczenia. Co więcej geriatria stanowi jedynie 1% usług na rzecz osób starszych w systemie publicznej ochrony zdrowia. W całym województwie podlaskim na jedynym oddziale geriatrii w Białymstoku znajduje się zaledwie 17 miejsc.

W ramach projektu przeprowadzono badania praktyki leczenia farmakologicznego osób starszych w Polsce, na których podstawie opracowano raport. Przygotowano kampanię edukacyjną podnoszącą świadomość społeczną nt. problemu wielolekowości, w tym infografiki, dwa webinaria, cztery filmy oraz akcję mailingową. Odbyły się również dwie konferencje medialne oraz konferencja naukowo-szkoleniowa w Białymstoku, w których wzięło udział 160 osób z 40 instytucji. Opracowano także broszurę dla pacjentów i pacjentek (Paszport Zdrowego Seniora). Grantobiorca wziął udział w regionalnym forum seniora gdzie promował broszurę oraz wygłosił prelekcję dla 300 seniorów i seniorek. Powołano również komitet składający się z przedstawicieli i przedstawicielek kluczowych instytucji i organizacji medycznych i społecznych, który ekspercko wspierał Grantobiorcę w realizacji projektu. Opracowano „Wytyczne farmakoterapii geriatrycznej – Handbook dla lekarzy”, a rekomendacje przekazano do parlamentu.

W rezultacie projektu do debaty publicznej wprowadzono temat przestrzegania praw osób starszych w systemie ochrony zdrowia w Polsce oraz zainspirowano środowisko medyczne do podjęcia współpracy w tym obszarze i wprowadzenia zmian. Udało się również doprowadzić do pewnych zmian systemowych – Naczelna Izba Lekarska zadeklarowała wprowadzenie w program szkoleń warsztatów nt. kryteriów farmakoterapii osób starszych, a działaniami zainteresował się Narodowy Fundusz Zdrowia. Z projektu skorzystało zarówno środowisko medyczne, w tym przede wszystkim lekarze i lekarki oraz instytucje ochrony zdrowia, a także osoby starsze – pacjenci i pacjentki.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel