Audyt obywatelski procesu leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Białystok
Województwo (siedziba):
podlaskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-01-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
26 871,00 EUR
Dotacja:
26 871,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania strażnicze, wykorzystanie efektów monitoringu do prowadzenia działań rzeczniczych lub interwencyjnych
Grupy docelowe:
pracownicy ochrony zdrowia, seniorzy

Projekt dotyczy problemu ageismu – dyskryminacji seniorów w dostępie do należytych usług leczniczych w Polsce, czego przykładem jest zjawisko wielolekowości. Sytuacja ta powoduje, że prawa pacjenta osób starszych nie są w należycie przestrzegane. Dlatego zamierzeniem projektu jest dokonanie przeglądu systemu ochrony zdrowia i na tej podstawie opracowanie pomocniczych regulacji dla środowiska medycznego. W proces ich przygotowania bezpośrednio włączeni zostaną przedstawiciele organizacji medycznych i pacjenckich, zorganizowani w zespół konsultacyjny. Ponadto przeprowadzona zostanie kampania edukacyjna służąca wywołaniu publicznej debaty na temat: przestrzegania praw pacjenta seniora, zmianie w sferze świadomości oraz zainspirowaniu do podjęcia współpracy różnych środowisk. Efektami działań będzie Handbook dla lekarzy, możliwy do wprowadzenia w aplikacji na smartfon oraz komitet ekspercki ds. badań i doradztwa w tworzeniu nowych narzędzi prawnych i społecznych dot. geriatrii.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel