Bardziej świadomi – bardziej samodzielni
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Płock
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 200 EUR
Dotacja:
27 000 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, poradnictwo
Grupy docelowe:
ONW (osoby narażone na wykluczenie)

Oferta pomocy dla rodzin na terenie Płocka jest dosyć uboga. Ogranicza się do placówek dla osób uzależnionych oraz Centrum Psychologiczno-Pastoralnego prowadzonego przez Kościół Katolicki. Nie wszyscy chcą z tych form pomocy korzystać. Zgłasza się do nas wiele rodzin, które przeżywają kryzysy małżeńskie, straciły pracę, są zagrożone eksmisją, dodatkowo borykają się z problemami wychowawczymi z dziećmi. Rodziny te w sytuacjach kryzysowych nie potrafią poradzić sobie z napotkanymi trudnościami lub własnymi emocjonalnymi ograniczeniami. Nie znają też swoich praw i nie są w stanie sami bronić swoich interesów.
Głównym celem projektu będzie wsparcie oraz zwiększenie samodzielności członków 20 rodzin z terenu Płocka i powiatu płockiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Planujemy zorganizowanie spotkań indywidualnych ze specjalistami-pedagogami i psychologami dla poszczególnych członków rodzin, rodziców i dorastających dzieci. Spotkania będą miały charakter interwencji kryzysowej, sesji mediacyjnych i konsultacji wychowawczych. Uczestnicy będą mogli skorzystać także z konsultacji prawnych, a młodzież ze szkolenia z zakresu praw obywatelskich. Zorganizujemy grupy wsparcia: dla rodziców (podniesienie kompetencji wychowawczych, wymiana doświadczeń) i dla młodzieży (podniesienia samooceny, radzenie sobie z trudną sytuacją domową, wzmocnienie poczucia solidarności grupowej). Zorganizujemy konferencję „Bardziej świadomi-bardziej samodzielni”.
W efekcie 50 osób zagrożonych wykluczeniem z 20 rodzin nabędzie umiejętności korzystania z instytucji pomocowych, zrozumie przyczyn swoich problemów i zwiększy samodzielność w podejmowaniu decyzji dotyczących własnego życia.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel