fbpx
Bez lipy!
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Toruń
Województwo (siedziba):
kujawsko-pomorskie
Partnerzy:
Miasto Oslo, Oslo, Norwegia
Miasto Bydgoszcz, Bydgoszcz, Polska
Okres realizacji:
04-01-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
77 656,00 EUR
Dotacja:
77 656,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
samorządowcy, społeczność lokalna

Obserwując funkcjonowanie polskich samorządów, w tym Bydgoszczy, w zakresie zarządzania zielenią, zdiagnozowaliśmy dwa główne problemy: obecne procedury i polityki nie zapewniają skutecznej ochrony zieleni miejskiej oraz istniejące narzędzia zarządzania zielenią w niewystarczający sposób umożliwiają angażowanie się mieszkańców/nek w te działania. Raporty Najwyższej Izby Kontroli z 2015 i 2019 roku potwierdzają ten stan rzeczy w naszym mieście.

Zbadamy system zarządzania zielenią w Bydgoszczy, by zdiagnozować konkretne problemy. Weźmiemy pod uwagę zarówno prawo i standardy dotychczasowych działań jak i kwestie włączania mieszkańców/nek w proces podejmowania decyzji. W ramach wizyty studyjnej dowiemy się jakich narzędzi, rozwiązań i praktyk używa miasto Oslo w Norwegii i w jaki sposób aktywizuje swoich mieszkańców/nki. Będziemy korzystać z metody Community of Practice – praktyki społecznego uczenia się przez pracę interesariuszy/ek nad rozwiązaniem problemu. Do współpracy w ramach grupy zaprosimy przedstawiciel(k)i mieszkańców/nek, urzędu miasta, spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów. Grupa wypracuje i wdroży narzędzia dla miasta Bydgoszcz – bydgoskie standardy zieleni, aplikację wspierającą zarządzanie zielenią oraz dodatkowe narzędzia aktywizacji mieszkańców/nek i innych interesariuszy/ek w obszarze zarządzania i ochrony zieleni. Aktywizacja będzie polegała na wspólnym działaniu osób mieszkających w Bydgoszczy, organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych, lokalnych przedsiębiorców/czyń, przedszkoli czy szkół oraz urzędu miasta dla poprawy stanu zieleni, np. zazielenienie skweru czy stworzenie społecznego ogrodu.

Naszymi partnerami są Miasto Bydgoszcz, którego wsparcie umożliwi realizację planowanych działań i wdrożenie rozwiązań oraz Miasto Oslo, które ma bogate doświadczenie w angażowaniu mieszkańców/nek w zarządzanie zielenią oraz w adaptacji miasta do zmian klimatu.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel