fbpx
Bielsko-Biała, miasto przyjazne zwierzętom.
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Bielsko-Biała
Województwo (siedziba):
śląskie
Partnerzy:
Fundacja Świat w Naszych Rękach, Bielsko-Biała, Polska
Okres realizacji:
01-12-2020 - 31-08-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
72 812,00 EUR
Dotacja:
72 812,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, działania interwencyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, działania rzecznicze, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
decydenci, przedstawiciele zawodów prawniczych, samorządowcy, służby mundurowe, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych, wolontariusze

Działamy w obszarze ochrony i poprawy losu zwierząt w Bielsku-Białej zarówno bezpośrednio pomagając zwierzętom, jak i prowadząc działania prawne, edukacyjne oraz działając na rzecz zmian systemowych. Fundacja „Świat w Naszych Rękach”, która jest naszym partnerem i z którą wspólnie działamy w Bielsku-Białej na rzecz opieki nad zwierzętami, jest ekspertem w pracy z samorządem i tworzeniem systemowych rozwiązań w temacie ochrony zwierząt. Jej doświadczenie i wiedza są niezbędne do realizacji tego projektu.

Stworzymy pierwszą w Polsce (według naszej wiedzy) lokalną politykę opieki nad zwierzętami bezdomnymi, opartą na eksperckiej diagnozie i konsultacjach społecznych. Opracujemy wzorcowy program opieki nad zwierzętami i powołamy Społeczną Radę Opieki nad Zwierzętami w Bielsku-Białej. Przeszkolimy przedstawiciel(k)i policji, straży miejskiej, prokuratury, sądów, kuratorów sądowych, Miejskiego Schroniska oraz urzędu z prawa ochrony zwierząt, ich sytuacji w mieście i narzędzi zapobiegających ich krzywdzeniu. Opracujemy i opublikujemy poradniki „Interwencyjne odbieranie” oraz  „Sytuacja kotów wolnożyjących w mieście oraz prawa społecznych karmicieli”. Zorganizujemy dni otwarte w miejskim schronisku oraz spotkania informacyjne i edukacyjne, aktywizując i zachęcając lokalną społeczność do działań na rzecz opieki nad zwierzętami oraz angażując chętne osoby do działań w ramach wolontariatu. Działając w Bielsku-Białej wypracowujemy narzędzia, z których mogą skorzystać inne grupy, organizacje czy gminy w Polsce, dlatego liczymy, że nasz projekt będzie ważnym głosem w budowaniu poprawy sytuacji zwierząt w skali ogólnokrajowej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel