fbpx
Bielsko-Biała, miasto przyjazne zwierzętom.
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Bielsko-Biała
Województwo (siedziba):
śląskie
Partnerzy:
Fundacja Świat w Naszych Rękach, Bielsko-Biała, Polska
Okres realizacji:
01-12-2020 - 31-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
72 812,00 EUR
Dotacja:
72 812,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, działania interwencyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, działania rzecznicze, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
decydenci, przedstawiciele zawodów prawniczych, samorządowcy, służby mundurowe, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych, wolontariusze

Działamy w obszarze ochrony i poprawy losu zwierząt w Bielsku-Białej, bezpośrednio pomagając zwierzętom, prowadząc działania prawne i edukacyjne oraz działając na rzecz zmian systemowych. Fundacja „Świat w Naszych Rękach”, która była naszym partnerem i z którą wspólnie działamy w Bielsku-Białej na rzecz opieki nad zwierzętami, jest ekspertem w pracy z samorządem i tworzeniu systemowych rozwiązań w temacie ochrony zwierząt. Jej doświadczenie i wiedza były niezbędne do realizacji tego projektu.
Stworzyliśmy pierwszą w Polsce (według naszej wiedzy) lokalną politykę opieki nad zwierzętami bezdomnymi, opartą na eksperckiej diagnozie i konsultacjach społecznych. Opracowaliśmy program opieki nad zwierzętami i stworzyliśmy założenia Społecznej Rady Opieki nad Zwierzętami w Bielsku-Białej, która mamy nadzieję, że zostanie powołana już wkrótce. Przeszkoliliśmy przedstawiciel(k)i policji, straży miejskiej, prokuratury, sądów, kuratorów sądowych, miejskiego schroniska oraz urzędu z prawa ochrony zwierząt, ich sytuacji w mieście i narzędzi zapobiegających ich krzywdzeniu. Opracowaliśmy i opublikowaliśmy ekspertyzy dot. interwencyjnego odbierania zwierząt oraz sytuacji kotów wolnożyjących w mieście. Zorganizowaliśmy dni otwarte w miejskim schronisku oraz spotkania informacyjne i edukacyjne, aktywizujące i zachęcające lokalną społeczność do działań na rzecz opieki nad zwierzętami oraz angażujące chętne osoby do działań w ramach wolontariatu. Działając w Bielsku-Białej, wypracowaliśmy narzędzia, z których mogą skorzystać inne grupy, organizacje czy gminy w Polsce, dlatego liczymy, że nasz projekt będzie ważnym głosem w budowaniu poprawy sytuacji zwierząt w skali ogólnokrajowej.
Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że nasze szkolenia bardzo pozytywnie wpłynęły na lokalne działania dotyczące ochrony zwierząt. Ponadto po dniach otwartych w schroniskach jest więcej chętnych do pomocy tam w formie wolontariatu.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel