fbpx
Budowa i rozwój samorzecznictwa w Regionie Kutnowskim
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Kutno
Województwo (siedziba):
łódzkie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
65 996,00 EUR
Dotacja:
63 746,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
poradnictwo, samorzecznictwo
Grupy docelowe:
dzieci, opiekunowie osób zależnych

Na terenie 5 powiatów z rejonu kutnowskiego diagnozę o zaburzeniach ze spektrum autyzmu (ASD) posiada 141 dzieci w wieku 4-12 lat oraz 49 młodzieży w wieku 13-19 lat (dane zebrane przez nas z urzędów). Przeprowadzone przez nas wywiady z 40 rodzicami wskazują na duże zapotrzebowanie na usługi terapeutyczne a także na potrzebę powstania ruchu self-adwokackiego, który mógłby przyczynić się do wzrostu świadomości na temat niepełnosprawności w społeczności lokalnej, zwłaszcza wobec rosnącej liczby dzieci z ASD.
Projekt zakłada stworzenie i rozbudowę ruchu samorzecznictwa w rejonie kutnowskim.
Poprowadzimy trening praktycznych umiejętności społecznych dla 3 grup dzieci z ASD (4-6 lat, 7-9 lat i 10-12 lat). 2 starszym grupom (12-15 lat oraz 16 – do ukończenia obowiązku edukacyjnego) zaproponujemy aktywności w Klubie Świadomej Młodzieży: 7 warsztatów samorozwojowych, 5 spotkań z aktywnymi samorzecznikami/czkami działającymi w innych miastach, 4 spotkania z przedstawicielami władz samorządowych lub instytucji publicznych, 3 wyjazdy integracyjne do miejsc stworzonych przez self-adwokatów/ki, 44 spotkania (dyskusje, warsztaty rozwijające zainteresowania i praktyczne umiejętności). Będziemy prowadzić poradnictwo psychologiczne dla członków i członkiń Klubu i ich opiekunów/ek. Rodziców zaprosimy na 5 spotkań z działaczem ruchu samorzeczników/czek. Przeszkolimy także zespół pracowników/czek (12 osób) z obszaru samorzecznictwa. Działania podsumujemy na konferencji z udziałem mediów.
Projekt obejmie wsparciem 18 młodych osób z ASD oraz 12 opiekunów. Przygotujemy do działania 6 młodych samorzeczników/czek. Opiekunowie/ki oraz min. 50 uczestników/czek konferencji poszerzą wiedzę na temat self-adwokatury i metod wspierania dzieci.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel