fbpx
Budowa i rozwój samorzecznictwa w Regionie Kutnowskim
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Kutno
Województwo (siedziba):
łódzkie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
65 996,00 EUR
Dotacja:
63 746,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
poradnictwo, samorzecznictwo
Grupy docelowe:
dzieci, opiekunowie osób zależnych

Projekt odpowiada na problem niewystarczającego wsparcia dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu (ASD). Na terenie 5 powiatów z rejonu kutnowskiego diagnozę spektrum autyzmu posiada 141 dzieci w wieku 4-12 lat oraz 49 nastolatków i nastolatek w wieku 13-19 lat. Oferta pomocowa dla dzieci i młodzieży z ASD oraz ich rodzin jest skromna i nie odpowiada na liczne potrzeby, brakuje zwłaszcza wsparcia terapeutycznego. Jednocześnie poziom świadomości społecznej nt. spektrum autyzmu jest bardzo niski. W powiecie mieszka wiele młodych osób, które nie zostały zdiagnozowane ze względu na niską wiedzę o spektrum autyzmu oraz powszechnie funkcjonujące stereotypy na ten temat.
W ramach projektu zainicjowano ruch samorzeczników i samorzeczniczek w rejonie kutnowskim. Poprowadzono trening praktycznych umiejętności społecznych dla trzech grup dzieci z ASD. Młodzież wzięła udział w warsztatach diagnostycznych i następnie w kilkudziesięciu różnych aktywnościach w Klubie Świadomej Młodzieży: warsztatach samorozwojowych (m.in. z wystąpień publicznych, dążenia do celu, kreatywności, innowacji), spotkaniach z aktywnymi samorzecznikami i samorzeczniczkami działającymi w innych miastach, spotkaniach z władzami samorządowymi, wyjazdach integracyjnych. Osoby będące członkami i członkiniami Klubu oraz ich rodziny skorzystały z poradnictwa psychologicznego. Rodzice wzięli również udział w kilku spotkaniach z aktywistami i aktywistkami z ASD.
Projekt był ważnym elementem uzupełniającym dostępną ofertę wsparcia dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu oraz ich rodzin. Dzieci biorące udział w treningu umiejętności społecznych podniosły swoje kompetencje komunikacyjne i społeczne, rozwinęły świadomość siebie, swoich umiejętności i możliwości, chętnie podejmowały temat swojej diagnozy, wynikających z niej trudności, ale również potencjału. Młodzież, która uczestniczyła w spotkaniach Klubu, podniosła poczucie własnej wartości, nawiązała relacje z pozostałymi członkami i członkiniami Klubu, rozwinęła wiedzę o sobie oraz przygotowała się do roli samorzeczników i samorzeczniczek. Młodzież podjęła również lokalne działania rzecznicze – rozmawiała z władzami o swoich potrzebach, a w jednej ze szkół doprowadziła do zniesienia uciążliwych, głośnych dzwonków.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel