fbpx
Chronimy drzewa, z ludźmi i dla ludzi
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Wrocław
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
68 856,00 EUR
Dotacja:
68 856,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania interwencyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska, sieciowanie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, decydenci, społeczeństwo

Na podstawie naszego doświadczenia i współpracy z aktywist(k)ami ekologicznymi z całej Polski zidentyfikowaliśmy szereg problemów związanych z niszczeniem i wycinaniem drzew. Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2019 roku zwraca uwagę na coraz większe problemy w ochronie drzew w Polsce. Prawo nie zapewnia udziału obywateli/ek w zarządzaniu zielenią, nie daje odpowiednich narzędzi egzekwowania prawa, nie przewiduje adekwatnych kar administracyjnych i możliwości skutecznego interweniowania w przypadkach łamania podstawowych zasad ochrony drzew oraz nie jest dostosowane do aktualnych standardów ochrony zieleni bazujących na badaniach naukowych o klimacie i środowisku.
Odpowiemy na te problemy, budując trwałą i systemową współpracę aktywistów/ek zajmujących się ochroną drzew w Polsce. Wspólnie stworzymy listę koniecznych zmian prawnych prowadzących do realnej ochrony drzew oraz przeprowadzimy ogólnopolską kampanię społeczną o najważniejszych problemach i potrzebnych zmianach w tym zakresie. Zorganizujemy cykl spotkań dla aktywistów/ek i liderów/ek ruchów ekologicznych w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska w zakresie barier i problemów w ochronie drzew oraz w celu ustalenia strategii działania na rzecz wdrożenia zmian. Włączymy przedstawicieli/ki różnych grup zarówno na etapie konsultacji jak i realizacji – na przykład radych/e i urzędników/czki czy lokalnych zarządców drzew, ponieważ to od nich obecnie zależy właściwa ochrona zieleni. Przeszkolimy liderów/ki na lokalnych koordynatorów/ki aby mogli działać podobnie jak brytyjska sieć Opiekunów Drzew oraz polski Alarm Smogowy. Ze wsparciem prawników/czek i ekspertów/ek przygotujemy projekty zmian ustaw i innych aktów regulujących zasady ochrony drzew.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 10 000,00 EUR, w ramach konkursu Mocniejszym Głosem, na upowszechnienie produktów i rezultatów osiągniętych w zrealizowanym projekcie.

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel