fbpx
Daj żyć pszczołom i sobie! (Let me bee!)
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Platerów
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
15-12-2020 - 30-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
decydenci, samorządowcy, społeczność lokalna

Pszczoły i owady zapylające kwiaty są ważne dla powiatu łosickiego (woj. mazowieckie), nie tylko ze względu na obecność gospodarstw pszczelarskich, ale również na obecność wielu sadów i upraw roślin, które potrzebują ich obecności. Zmniejszająca się ilość pszczół i owadów zapylających kwiaty jest poważnym problemem ekologicznym. Z naszych rozmów z lokalnymi pszczelarzami/rkami wynika, że umieranie pszczół i zmniejszająca się ilość produkowanego miodu wynika ze stosowania szkodliwych środków ochrony roślin przez rolników/czki i sadowników/czki. Popularne są praktyki koszenia traw, niszczenia miedzy i usuwania drzew liściastych, które negatywnie wpływają na dobrobyt zapylaczy. Z przeprowadzonej przez nas diagnozy wynika, że powyższe problemy wiążą się z niską świadomością ekologiczną osób pracujących na roli i w sadach, braku wiedzy o alternatywach do stosowania pestycydów oraz braku dialogu o problemie między osobami posiadającymi pasieki, gospodarstwa i sady, aktywist(k)ami i leśni(cz)kami.

Odpowiemy na te problemy tworząc sieć aktywnych podmiotów w powiecie – organizacji pozarządowych, urzędów gminy, nadleśnictwa, placówek edukacyjnych i Związku Pszczelarskiego w Łosicach. Wspólnie zaplanujemy angażującą kampanię o owadach zapylających dla naszego powiatu. Zorganizujemy dwa wydarzenia plenerowe z warsztatami i spotkaniami edukacyjnymi i artystycznymi dla mieszkańców/nek naszego regionu. Przeprowadzimy cykl warsztatów plastycznych i kulinarnych, wykorzystując produkty pszczelarskie. Wraz z mieszkańcami/nkami różnych gmin posadzimy krzewy miododajne oraz dwie aleje lipowe. Dzieci i młodzież włączymy w zorganizowanie akcji artystycznych w 10 miejscowościach. Wydamy książkę kucharską z elementami edukacyjnymi o ochronie owadów i roślin. Dzięki tym działaniom, rozpowszechnimy w powiecie wiedzę o różnorodności i roli owadów zapylających oraz wspólnie wymyślimy lokalne rozwiązania, które zapewnią im ochronę.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel