fbpx
Daj żyć pszczołom i sobie! (Let me bee!)
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Platerów
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
15-12-2020 - 30-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
decydenci, samorządowcy, społeczność lokalna

Pszczoły i owady zapylające kwiaty są ważne dla powiatu łosickiego (woj. mazowieckie) ze względu na obecność nie tylko gospodarstw pszczelarskich, lecz także wielu sadów i upraw roślin. Z naszych rozmów z lokalnymi pszczelarzami wynika, że umieranie pszczół i zmniejszająca się ilość produkowanego miodu wiążą się ze stosowaniem szkodliwych środków ochrony roślin w regionie. Powszechne są praktyki koszenia traw, niszczenia miedzy i usuwania drzew liściastych, które źle wpływają na dobrobyt zapylaczy. Z przeprowadzonej przez nas diagnozy wynika, że problemy te biorą się z niskiej świadomości ekologicznej osób pracujących na roli i w sadach, braku wiedzy o alternatywach dla stosowania pestycydów oraz braku dialogu o problemie między osobami posiadającymi pasieki, gospodarstwa i sady, aktywist(k)ami i leśni(cz)kami.
Przeprowadziliśmy szereg działań włączających ww. grupy oraz dzieci i młodzież. Zawiązaliśmy porozumienie 11 podmiotów (organizacji pozarządowych, urzędów gminy, nadleśnictwa i placówek edukacyjnych) na rzecz ochrony owadów. Wspólnie zaplanowaliśmy kampanię plakatową o owadach zapylających dla naszego powiatu. Zorganizowaliśmy dwa wydarzenia plenerowe z warsztatami i spotkaniami edukacyjnymi oraz artystycznymi dla mieszkańców/nek naszego regionu. Przeprowadziliśmy cykl warsztatów plastycznych i kulinarnych, wykorzystując produkty pszczelarskie. Wraz z mieszkańcami/nkami różnych gmin posadziliśmy krzewy miododajne oraz aleje lipowe. Dzieci i młodzież włączyliśmy w zorganizowanie dwóch akcji artystycznych typu street-art w czterech miejscowościach. Z pomocą animatora wymyśliły i zrobiły kostiumy, a następnie przeszły przez wsie Platerów, Kisielew oraz Nowodomki, śpiewając piosenki o tematyce przyrodniczej. W Łosicach młodzież przeszła ulicami miasta pod budynek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i złożyła na ręce jej szefa petycję, na którą otrzymała odpowiedź tydzień później. Wydaliśmy książkę kucharską z elementami edukacyjnymi o ochronie owadów i roślin. Zebraliśmy w niej przepisy z wykorzystaniem miodu. Dzięki tym działaniom rozpowszechniliśmy w powiecie wiedzę o różnorodności i roli owadów zapylających oraz wspólnie wymyśliliśmy lokalne rozwiązania, które zapewnią im ochronę.
Z ankiet ewaluacyjnych wiemy, że osoby, które wzięły udział w warsztatach zwiększyły swoje umiejętności artystyczne oraz kulinarne. Ponadto rada rodziców szkoły oraz przedszkola w Platerowie postanowiły wprowadzić temat owadów zapylających do programu nauczania.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel