fbpx
Demokracja w życiu – życie w demokracji
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Elbląg
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
03-01-2022 - 30-06-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
29 999,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, działania informacyjne
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, nauczyciele, samorządowcy

Z diagnozy społecznej wynika, że mimo, że aż 85% młodych osób w województwie warmińsko-mazurskim jest zainteresowana sprawami publicznymi, jednak większość z nich w żadnym stopniu się w nie nie angażuje. Z kolei z naszych badań wynika, że tylko 10% udziela się w organizacjach pozarządowych lub wolontariacie. Ich niskie zaangażowanie wynika przede wszystkim z niewystarczających umiejętności miękkich, a głównie komunikacji, braku poczucia sprawczości oraz tożsamości lokalnej, a także braku postaw przywódczych z motywacją do mobilizacji innych.

Odpowiemy na ten problem zwiększając zaangażowanie obywatelskie i wiedzę o demokracji 100 młodych osób z klas 4-8 szkół podstawowych z naszego województwa. Przeprowadzimy konkursy i gry uliczne, aby uczestnicy i uczestniczki mogli lepiej poznać swoją okolicę pod kątem miejsc aktywności społecznej. Zorganizujemy warsztaty, gdzie młodzież dowie się więcej o demokracji oraz procesach zachodzących w państwach demokratycznych. Zorganizujemy spotkania z przedstawicielami i przedstawicielkami naszego partnera Capital Youth Association – organizacji z Liechtensteinu, w ramach których poznamy praktyki pracy z młodzieżą w ich kraju. Partner zapewni udział młodych osób z innych krajów europejskich, dzięki czemu młodzież będzie mogła wspólnie porozmawiać o zaangażowaniu obywatelskim i demokracji w różnych miejscach w Europie.

Drugim naszym partnerem jest Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, które wesprze nas w promocji projektu i w prowadzeniu debat młodzieżowych, zwłaszcza w nagrywaniu i transmisji.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel