fbpx
Dobry początek. Samopomoc i samorzecznictwo opiekunów osób z niepełnosprawnością
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Poznań
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 665,20 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
opieka wytchnieniowa / mieszkania wspomagane, samorzecznictwo, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
opiekunowie osób zależnych

Od pewnego czasu zauważamy osłabienie aktywności rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością. Chcemy przeciwdziałać biernym postawom, które mają destruktywny wpływ na jakość życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Obserwujemy też potrzebę wsparcia opiekunów/ek w zakresie organizacji samopomocy i samorzecznictwa oraz w zdobyciu wiedzy, narzędzi i poczucia sprawstwa.

Projekt Stowarzyszenia Na Tak dotyczy wsparcia i aktywizacji grupy zagrożonej wykluczeniem z uwagi na konieczność sprawowania stałej opieki nad osobami z niepełnosprawnością. Polega na opracowaniu nieistniejącej dotąd w regionie formy wsparcia opiekunów, łączącej pomoc wzajemną i self-adwokaturę.

W trakcie projektu zainicjujemy działalność grup samopomocowych rodziców/opiekunów, które po warsztatach/konsultacjach ze specjalist(k)ami opracują działania samorzecznicze związane z wybranymi zagadnieniami rodzicielstwa. Grupy współpracować będą ze specjalist(k)ami np. z zakresu prawa, psychologii, rehabilitacji społecznej. Opracujemy również program wolontariatu opieki wytchnieniowej. Przeszkolimy wolontariuszy/ki (pierwsza pomoc, opieka nad dorosłym i dzieckiem z niepełnosprawnością), którzy będą wspierać działania projektu. Zorganizujemy także Marsz na Tak w przestrzeni publicznej Poznania, promujący aktywną postawę środowiska oraz pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami.

Ze wsparcia w skorzysta 60 opiekunów/ek osób zależnych, 40 z nich zaangażuje się w działania grup samopomocowych. Rezultatem będzie m.in. 40 działań samorzeczniczych. Powstanie także publikacja podsumowująca prace grup, broszura informacyjna i film dokumentujący projekt.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

https://youtu.be/YUetA78eYKw

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel