fbpx
Dobrzy Sąsiedzi – razem dla społeczności lokalnej
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Organizacja:
Stowarzyszenie INKLUZJA
Miejscowość (siedziba):
Katowice
Województwo (siedziba):
śląskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
21 555,00 EUR
Dotacja:
21 386,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
poradnictwo, samorzecznictwo, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
osoby chorujące

Projekt odpowiada na problem wykluczenia społecznego osób chorujących psychicznie, w szczególności przewlekle chorych, w Bytomiu. Choroba psychiczna jest mocno stygmatyzowana społecznie, co w połączeniu z brakiem odpowiedniego wsparcia instytucjonalnego pogłębia izolację chorych, ich rodzin, opiekunów i opiekunek. System wsparcia osób chorych psychicznie nie jest skuteczny, a oferowane narzędzia często są nieadekwatne do złożonych problemów. Brakuje spójnych, uzupełniających się i skoordynowanych działań w zakresie wsparcia medycznego, nadzoru nad rygorem terapeutycznym, wsparcia socjalnego, które prowadziłyby do wzmocnienia i usamodzielnienia osób przewlekle chorych psychicznie.

W ramach projektu „Dodajemy skrzydeł” przeprowadzono trening umiejętności społecznych, w tym 3-dniowy integrujący warsztat wyjazdowy oraz szkolenie psychoedukacyjne dla 50 osób przewlekle chorych psychicznie mieszkających w Domu Pomocy Społecznej i Mieszkaniach Chronionych. Następnie uczestnicy i uczestniczki projektu zrealizowali cztery różne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej Bytomia (budowanie domów dla owadów, sianie łąk kwietnych, sprzątanie lokalnej przyrody oraz warsztaty ozdób świątecznych), a także imprezę integracyjną Dzień Sąsiada. Podsumowaniem projektu była wystawa zdjęć i wydanie e-booka dokumentującego działania uczestników i uczestniczek projektu.

W rezultacie 50 osób chorujących psychicznie, które wzięły udział w projekcie, rozwinęło swoje kompetencje społeczne, umiejętności funkcjonowania i współpracy w grupie. Dzięki zdobytym przez nie kompetencjom samorzeczniczym oraz zaangażowaniu w działania społeczne projekt pozwolił również na obnażenie stereotypów dotyczących osób chorych psychicznie oraz wpłynął na odtabuizowanie i destygmatyzację chorób psychicznych wśród społeczności Bytomia.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel