Dobrzy Sąsiedzi – razem dla społeczności lokalnej
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Organizacja:
Stowarzyszenie INKLUZJA
Miejscowość (siedziba):
Katowice
Województwo (siedziba):
śląskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-12-2021
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
21 555 EUR
Dotacja:
21 555 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
poradnictwo, samorzecznictwo, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
osoby chorujące

Osoby chorujące psychicznie, w szczególności przewlekle, są zagrożone wykluczeniem społecznym z uwagi na niezrozumienie choroby, brak akceptacji odmienności, brak kontynuowania procesu leczenia, itp. Problem izolacji społecznej i niewystarczającego wsparcia instytucjonalnego dotyka także ich rodziny i opiekunów. W roku 2015 wydano 314 orzeczeń o niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej (dane Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu).
Celem projektu jest wzmocnienie usamodzielnienia i upodmiotowienia 50 osób przewlekle chorych psychicznie z Bytomia poprzez rozwój ich umiejętności samoorganizacji i samoorzecznictwa.
Pod hasłem „Dodajemy skrzydeł” przeprowadzimy trening umiejętności społecznych, w tym 3 dniowy integrujący warsztat wyjazdowy oraz szkolenie psychoedukacyjne. Uczestnicy i uczestniczki wzbogacą się o umiejętności do prowadzenia działalności społecznej w roli self-adwokatów. Spośród osób uczestniczących wyłonimy 4 zespoły inicjatywne, które zrealizują 4 inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej Bytomia o tematyce społecznej, kulturalnej, artystycznej i ekologicznej oraz imprezę integracyjną Dzień Sąsiada. Podsumowaniem projektu będzie wydanie e-booka dokumentującego działania uczestników/czek projektu.
Działaniami obejmiemy 50 osób przewlekle chorych psychicznie mieszkających w Domu Pomocy Społecznej (40) i Mieszkaniach Chronionych (10). 30 z nich zaangażuje się w działania samorzecznicze. W integrującym Dniu Sąsiada ze względu na sytuację epidemiologiczną weźmie udział 50 osób.
Partner Stowarzyszenie Bytomska Radość Życia będzie odpowiedzialny za realizację inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel