Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna on-line
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
77 170,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, szkolenia grup zawodowych
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, nauczyciele

Badania jednoznacznie pokazują, ze zachowania dyskryminujące są powszechnym zjawiskiem w polskiej szkole. Pandemia dodatkowo umacnia lęk i uprzedzenia w kontaktach z drugą osobą. Nauczyciele, obciążeni 2-3 etatami, odpowiedzialnością za bezpieczeństwo dzieci, a wskutek wielu czynników szybko ulegający wypaleniu zawodowemu, potrzebują wsparcia w pracy wychowawczej, która dotyczy przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu, kształtowania postaw otwartości i empatii.

Ideą Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej on-line jest wprowadzanie skutecznej i sprawdzonej metody dramy stosowanej do nauki reagowania na dyskryminację i łamanie praw człowieka wśród dzieci i młodzieży oraz sieciowanie i wspieranie nauczycieli/ek i edukatorów/ek pracujących w Polsce w tym obszarze.

W ramach projektu odbędą się 4 edycje kursu e-learningowego dla 160 osób w formie online live. Ich tematem będzie zastosowanie metody dramy w obszarze praw człowieka i reagowania na ich łamanie wśród dzieci i młodzieży. Ponadto, odbędą się 2 zjazdy superwizyjne dla chętnych spośród uczestników kursu on-line. Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii społecznej promującej edukowanie do reagowania na dyskryminację z wykorzystaniem metody dramy. Powstanie e-book ze scenariuszami zajęć przetestowanymi w różnych grupach dzieci i młodzieży w toku projektu. Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja dla ok. 100 osób.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel