fbpx
Dwie przestrzenie jeden świat
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Koszalin
Województwo (siedziba):
zachodniopomorskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-01-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
16 820,00 EUR
Dotacja:
14 474,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, wsparcie prawne, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
decydenci, kobiety

Nierówne traktowanie kobiet w życiu społecznym, polityce, na rynku pracy jest widoczne także w powiecie koszalińskim. Wśród decydentów odpowiedzialnych za tworzenie lokalnych polityk publicznych jest znacznie mniej kobiet, co skutkuje brakiem dostosowania działań samorządów do realnych problemów kobiet i ich podwójnej roli. Ponadto, dotkliwy jest problem przemocy domowej, który nasilił się wraz z pandemią. Wśród porad udzielanych w Koszalińskim Centrum Praw Kobiet 95% w 2020 roku dotyczyło przemocy domowej.
W ramach projektu utworzyłyśmy i rozwijałyśmy Zachodniopomorską Sieć Kobiet, w którą zaangażowało się 40 kobiet chcących rozwijać się jako liderki i przywódczynie. 79 kobiet – zarówno członkiń Sieci, jak i innych mieszkanek województwa zachodniopomorskiego – wzięło udział w 5 warsztatach jednodniowych i jednym warsztacie dwudniowym. Warsztaty poświęcone były m.in. prawom człowieka, prawom reprodukcyjnym, prawom menstruacyjnym, a także wzmacniały asertywność, wiarę we własne zasoby i umiejętności. W ramach projektu udzieliłyśmy porad prawnych i psychologicznych 75 osobom, w tym osobom doświadczającym przemocy ze względu na płeć. Przeprowadziłyśmy 3 kampanie społeczne, w tym kampanię dotyczącą praw pacjenckich i menstruacyjnych. Przygotowałyśmy i wydałyśmy Poradnik Liderki skierowany do kobiet, które chcą rozwijać swoje przywódcze umiejętności i chcą zostać liderkami społeczności.
Nasze działania dały impuls kobietom chcącym rozwijać się jako liderki w społeczności lokalnej. Dzięki projektowi miały one okazję spotkać się i wymienić doświadczeniami i problemami z innymi kobietami w podobnej sytuacji. Utworzyłyśmy i animujemy sieć wsparcia kobiet – liderek. Dzięki otwartym szkoleniom zwróciłyśmy uwagę na kwestie równouprawnienia, praw pacjenckich i praw człowieka oraz na problem ubóstwa menstruacyjnego, które dotyka wielu kobiet w małych społecznościach.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel