fbpx
DziałaMY – program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Poznań
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-09-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
79 600,00 EUR
Dotacja:
74 770,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania rzecznicze, partycypacja obywatelska, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, nauczyciele, samorządowcy, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Doświadczenie nasze i naszego partnera – Stowarzyszenia Metropolia Poznań (SMP) wskazywały na niską partycypację obywatelską i społeczną wśród młodzieży w województwie wielkopolskim. Badania SMP przeprowadzone w 2018 roku wśród uczniów i uczennic szkół podstawowych w Poznaniu pokazały duże braki w wiedzy dotyczącej konsultacji i budżetów obywatelskich w grupie 13-15-latków. Spośród badanych jedynie 3 ze 120 uczniów przyznało, że głosowało w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2018 mimo, że w Poznaniu młodzież może głosować bez ograniczeń wiekowych. Dane z dokumentu „Raport BO 2018. Budżety obywatelskie w Metropolii Poznań” oraz nasze doświadczenia z poprzednich projektów wskazywały na niską frekwencję w głosowaniach budżetu obywatelskiego w gminach w Wielkopolsce oraz na potrzebę większego zaangażowania młodzieży.

Aby rozwinąć partycypację obywatelską młodzieży oraz zwiększyć ich zaangażowanie w sprawy publiczne, stworzyliśmy w 20 szkołach w 20 gminach w Wielkopolsce Szkolne Kluby Młodego Obywatela angażujące uczniów i uczennice oraz nauczyciel(k)i. Najpierw przeprowadziliśmy szkolenie dla szkolnych koordynatorów/ek (po 1 nauczycielu/ce ze szkoły) przygotowujące do ich roli w projekcie. Młodzież z każdego Klubu wzięła udział w cyklu warsztatów o tematyce społeczno-obywatelskiej. Każdy Szkolny Klub Młodego Obywatela zrealizował 4 działania: zorganizowanie debaty oksfordzkiej i szkolnego budżetu obywatelskiego (SBO) w swojej szkole, przeprowadzenie akcji ekologicznej na podstawie rozmów z mieszkańcami/nkami gmin oraz zorganizowanie inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnością i/lub seniorów/ek.

Ponadto zorganizowaliśmy 2 konferencje online. Pierwsza dotyczyła edukacji obywatelskiej w szkole, a druga odbyła się na zakończenie projektu i była jego podsumowaniem.

Nasz partner wsparł nas wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu rekrutacji, szkoleń w samorządach i warsztatów w szkołach oraz w organizowaniu debat i Szkolnych Budżetów Obywatelskich.

Zaobserwowaliśmy, że przeprowadzenie inicjatyw wzbogaciło wiedzę i doświadczenie uczniów i uczennic jeśli chodzi o zaangażowanie w sprawy ich szkół. Cieszy nas, że w projekt zaangażowało się dużo więcej osób, niż zakładaliśmy, np. w głosowaniach do SBO wzięło udział ponad 6000 dzieci i młodzieży – to aż 3 razy więcej osób niż oczekiwaliśmy. Planujemy dalszą współpracę z każdą szkołą, by dalej wzmacniać te placówki w rozwijaniu działań wspierających uczniów i uczennice w rozwijaniu kompetencji obywatelskich i społecznych.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel