fbpx
Działamy razem – sieć antyprzemocowych ekspertek – uchodźczyń
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2022 - 31-01-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
25 650,00 EUR
Dotacja:
24 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
kobiety, migranci, osoby doświadczające przemocy

Zgodnie z corocznymi raportami Urzędu do Spraw Cudzoziemców w ostatnich dekadach wśród starających się o ochronę międzynarodową dominowały d rodziny z dziećmi, przede wszystkich pochodzenia północnokaukaskiego (głównie Czeczenia) i środkowoazjatyckiego (między innymi Tadżykistan). Kultury, z których pochodzą ci cudzoziemcy należą do bardzo patriarchalnych. Wg badaczy w 90% rodzin pochodzących z Płn. Kaukazu może dochodzić do przemocy psychicznej, a w połowie również do przemocy fizycznej. Podobne wnioski płyną również z badania jakościowego, przeprowadzonego przez nas zespół w 8 ośrodkach na zlecenie UNHCR – najistotniejszy z nich dotyczy powszechności i normalizacji przemocy ze strony mężów i rodziny oraz zupełne niezrozumienie procedur policyjnych w tym zakresie.
Projekt odpowiada na problem powszechności przemocy wobec kobiet w rodzinach poszukujących ochrony.
W jego ramach zorganizujemy spotkania informacyjne w 10 ośrodkach i zbierzemy potrzeby kobiet. Grupę 60 kobiet z ośrodków i ich okolic obejmiemy dwumiesięcznym indywidualnym coachingiem (w formie zdalnej). Wyłonimy 10 liderek, dla których zorganizujemy warsztaty (empowerment, podmiotowość w kontakcie ze służbami, sieciowanie) i tygodniowy obóz szkoleniowy, podczas którego otrzymają odpowiednią wiedzę pakiet wiedzy prawnej dotyczącej przemocy ze względu na płeć i profilaktyki oraz zostaną wzmocnione kompetencyjnie (asertywność i samoobrona metodą WenDo, metody zadbania o siebie, relaksacji, techniki prowadzenia szkoleń). Przygotują proste warsztaty i przy wsparciu trenerki przeprowadzą je w swoich społecznościach. Projekt zakończymy podsumowującym zjazdem.
Projekt wyłoni i wyszkoli 8-10 liderek uchodźczych, da im sprawczość i nowe instrumenty do radzenia sobie z własnymi traumami i wspierania innych kobiet, a także mówienia o problemach swoich społeczności własnym głosem.
W działaniach uczestniczyć będą 63 uchodźczynie.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel