fbpx
#DziałamyDlaZmiany
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Toruń
Województwo (siedziba):
kujawsko-pomorskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 01-10-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
74 486,00 EUR
Dotacja:
74 486,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, działania rzecznicze
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności

Z badania dr. Marzeny Cypryańskiej-Nezlek „Wyzwania i zagrożenia pracy w NGO i nieformalnych ruchach społecznych” przeprowadzonego w 2020 roku wynika, że ok. 38% osób czuje się (często lub bardzo często) wypalona w swojej pracy. 39% uczestników/czek badania ma poczucie, że są bezsilni w zderzeniu z systemem, administracją, biernością społeczną, a tylko 16% zostało przeszkolonych z tego jak radzić sobie z zagrożeniami związanymi z ich pracą. Widzimy, że nasze dotychczasowe działania są niewystarczające i chcemy zrobić więcej.

Zaczniemy od analizy obecnych rozwiązań prawnych i zaleceń dotyczących zdrowia psychicznego oraz dobrych praktyk dotyczących prewencji wypalenia zawodowego i aktywistycznego na świecie i w Polsce. Następnie wspólnie z aktywistkami i aktywistami przygotujemy scenariusze wprowadzania zmian, np. poprzez petycje, konsultacje społeczne, dostęp do informacji publicznej, działania monitoringowe i rzecznicze. Razem wypracujemy także propozycje zmian w prawie i funkcjonowaniu organizacji, które zapobiegałyby wypaleniu aktywistycznemu i kryzysom zdrowia psychicznego oraz odpowiadałyby na pojawiające się konflikty w zespołach.

Ponadto zorganizujemy cykl szkoleń dla uczestników/czek o działaniach antyprzemocowych, wypaleniu, kryzysach zdrowia psychicznego, pracy z konfliktem i oddziaływaniem na prawo. Na podstawie zebranych materiałów i konsultacjami z działaczami i działaczkami stworzymy podręcznik dla osób działających w organizacjach pozarządowych i nieformalnych ruchach społecznych o wyzwaniach i szansach w zaangażowaniu społecznym i aktywności obywatelskiej.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel