fbpx
Dzikie jest dobre
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-11-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, partycypacja obywatelska, sieciowanie
Grupy docelowe:
społeczność lokalna

Ochrona przyrody i potrzeba jej bliskości nie zawsze są oczywistością, a zdarza się, że te tematy stanowią przyczynę konfliktów społecznych. Dlatego tak ważne jest edukowanie o korzyściach płynących z przyrody i budowanie pola do dialogu różnych grup. W czasach gdy zaczynamy odczuwać skutki utraty bioróżnorodności i zmian klimatycznych, a także ograniczeń wynikających z postępującej pandemii COVID-19, kontakt z przyrodą nabiera szczególnego znaczenia. Stąd pomysł na projekt „Dzikie jest dobre”, który zaktywizuje lokalne społeczności do działań na rzecz ochrony przyrody.

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia dzika przyroda oferuje dużo usług ekosystemowych, jak np. oczyszczanie wody, produkcja tlenu, zapylanie, czy tworzenie gleby, a także pozytywnie wpływa na dobrostan ludzi. Niestety coraz częściej można zauważyć degradację dzikiej przyrody i zabudowywanie jej. Ten temat jest też powodem polaryzacji mieszkańców i mieszkanek, czego przykładem może być łąka na Zakrzówku w Krakowie. Jedni widzą potrzebę ochrony tego miejsca, drudzy chcą przekształcić je w boisko.

Odpowiemy na te problemy, pracując z lokalnymi społecznościami na rzecz odbudowy dzikich zakątków w trzech zdegradowanych miejscach w Małopolsce: w gminie miejskiej (Kraków), miejsko-wiejskiej (Wieprzec) oraz wiejskiej (Węgrzce). Dla dzieci i dorosłych mieszkańców/nek wymienionych gmin zorganizujemy spotkania sieciujące i cykl mini wypraw, na których przeszkolimy ich z walorów dzikiej przyrody i potrzeby oraz możliwości jej ochrony. Odbędą się warsztaty zbierania nasion z terenów zagrożonych zabudową, aby następnie zasiać je m.in. w dzikich zakątkach. Opracujemy poradnik dotyczący interwencji i dobrych praktyk na rzecz ochrony przyrody.

Projekt realizujemy wspólnie z partnerem – Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, który będzie odpowiedzialny za odnowienie zdegradowanej łąki na Zakrzówku, stworzy z nami poradnik, a także zorganizuje webinar na temat interwencji na rzecz ochrony przyrody.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel