fbpx
Dziś tworzymy przyszłość osób z niepełnosprawnością
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Przemyśl
Województwo (siedziba):
podkarpackie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
poradnictwo, samorzecznictwo, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
bliscy, opiekunowie osób zależnych, osoby z niepełnosprawnością

Wieloletnia praca z młodzieżą z niepełnosprawnościami pozwoliła nam dostrzec pogłębianie się izolacji społecznej wraz z wiekiem osoby niepełnosprawnej, a w konsekwencji wykluczenie z życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Izolacja i wykluczenie rzutuje też na najbliższe otoczenie, rodziców i rodzeństwo, brak wsparcia instytucjonalnego pogłębia ten problem. Z przeprowadzonej prze nas diagnozy sytuacji i potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 2018-19 wynika, że na terenie naszego powiatu nie ma podmiotów zajmujących się zapobieganiem izolacji społecznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich rodziców i rodzeństwa.
Projekt przewiduje kompleksowe działania zmierzające do zminimalizowania skutków wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.
Zaplanowaliśmy warsztaty terapeutyczne (arteterapia, teatroterapia, wspomaganie komunikacji) dla 2 grup wiekowych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wyjazdowe warsztaty usamodzielniające dla starszej grupy. Dla rodziców zorganizujemy warsztaty psychoterapeutyczne oraz szkolenia dotyczące kreowania przyszłości osób z niepełnosprawnością. Rodzeństwo zaprosimy na warsztaty psychoterapeutyczne, a także stworzymy możliwość indywidualnych konsultacji psychologicznych dla rodzin. Przeszkolimy także wolontariuszy, którzy pomogą w naszych działaniach. Zorganizujemy wycieczkę integrującą grupy uczestniczące w projekcie oraz spotkanie władz lokalnych z rodzicami, którzy jako samorzecznicy przybliżą problemy swoich rodzin.
Efektem projektu będzie poprawa jakości życia 16 rodzin osób z niepełnosprawnością oraz przygotowanie grupy 16 rodziców do działań samorzeczniczych.
Adresatami projektu będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną (10-osobowa grupa młodzieży i dorosłych oraz 6 dzieci), ich rodzice, opiekunowie/ki i rodzeństwo z terenu powiatu przemyskiego.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel