fbpx
ekoKOALICJA na rzecz ekoUCZELNI
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
19-01-2021 - 18-05-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, działania rzecznicze, działania strażnicze, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
edukatorzy, młodzi dorośli, nauczyciele

Budynki i tereny należące do państwowych uczelni zajmują znaczne fragmenty polskich miast. Studiuje lub pracuje na nich ponad milion osób. Niestety, w rankingu The UI GreenMetric World University, pokazującym podejście placówek akademickich na świecie do ekologii (w kategoriach takich jak infrastruktura, zużycie energii i wody, segregacja i wykorzystanie odpadów, transport, zakres prowadzonych badań i kształcenia) polskie uczelnie zajmują bardzo odległe miejsca.

Naszym celem jest wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu placówek na rzecz ich bardziej ekologicznego zarządzania i funkcjonowania. Takie zmiany jak, na przykład, ograniczanie produkcji makulatury, oszczędzanie wody czy wykorzystanie energii odnawialnej – mogą mieć ogromny, pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Zaangażujemy pracownice/-ków uczelni oraz organizacje studenckie w tworzenie koalicji na rzecz upowszechniania proekologicznych rozwiązań. Członkowie/-kinie koalicji będą wspierani/-ne przez panel ekspertów/-tek z zakresu ochrony zasobów naturalnych, technologii wymagających małego zużycia energii i właściwej segregacji odpadów. Zorganizujemy szkolenie dla przedstawicieli/-lek organizacji członkowskich dotyczące tego jak dbać o środowisko w codziennej pracy i jak realizować cele zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska opracowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Przeprowadzimy warsztaty dla wybranych liderów/-rek naszej koalicji na temat skutecznego wpływania na władze uczelni i składania petycji do instytucji odpowiedzialnych za stan środowiska naturalnego. Wesprzemy grupy interwencyjne, które w 11 ośrodkach akademickich będą działać na rzecz zmniejszenia niekorzystnego wpływu uczelni na środowisko naturalne. Zorganizujemy dla nich konsultacje z ekspert(k)ami, prawni(cz)kami oraz organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie będziemy na bieżąco monitorować reakcje uczelni na petycje członków/-kiń naszej koalicji i na działania grup interwencyjnych.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel