fbpx
ekoKOALICJA na rzecz ekoUCZELNI
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
19-01-2021 - 18-05-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, działania rzecznicze, działania strażnicze, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
edukatorzy, młodzi dorośli, nauczyciele

Budynki i tereny należące do państwowych uczelni zajmują znaczne fragmenty polskich miast. Studiuje lub pracuje na nich ponad milion osób. Niestety, w rankingu The UI GreenMetric World University, pokazującym podejście placówek akademickich na świecie do ekologii (w kategoriach takich jak infrastruktura, zużycie energii i wody, segregacja i wykorzystanie odpadów, transport, zakres prowadzonych badań i kształcenia) polskie uczelnie zajmują bardzo odległe miejsca.
Naszym celem było wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu placówek na rzecz ich bardziej ekologicznego zarządzania i funkcjonowania. Takie zmiany, jak na przykład ograniczanie produkcji makulatury, oszczędzanie wody czy wykorzystanie energii odnawialnej, mają ogromny, pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Zbudowaliśmy koalicję 60 organizacji akademickich na rzecz upowszechniania proekologicznych rozwiązań. Członkowie/inie koalicji byli wspierani przez panel ekspertów/ek z zakresu ochrony zasobów naturalnych, technologii wymagających małego zużycia energii i właściwej segregacji odpadów. Zorganizowaliśmy szkolenie dla przedstawicieli/ek organizacji członkowskich dotyczące tego jak dbać o środowisko w codziennej pracy i jak realizować cele zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska opracowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Przeprowadziliśmy warsztaty dla wybranych liderów/ek naszej koalicji na temat skutecznego wpływania na władze uczelni i składania petycji do instytucji odpowiedzialnych za stan środowiska naturalnego. Wsparliśmy grupy interwencyjne, które w 11 ośrodkach akademickich działały na rzecz zmniejszenia niekorzystnego wpływu uczelni na środowisko naturalne. Zorganizowaliśmy dla nich konsultacje z ekspert(k)ami, prawni(cz)kami oraz organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie monitorowaliśmy na bieżąco reakcje uczelni na petycje członków/iń naszej koalicji i na działania grup interwencyjnych.
Efektem przeprowadzonego monitoringu było zgłoszenie 203 uwag oraz rekomendacji do aktów prawnych obowiązujących na uczelniach. Odkryliśmy, że 21 uczelni w ogóle nie uwzględnia kryteriów środowiskowych przy organizacji przetargów, a w strukturze 88 uczelni nie ma żadnych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Spośród uczelni, do których wysłaliśmy rekomendacje, aż 53 wprowadziły zmiany lub zgłosiły gotowość ich wprowadzenia a najbliższym czasie.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel