fbpx
ENGAGE!
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Gdynia
Województwo (siedziba):
pomorskie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-04-2021 - 31-07-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
140 250,00 EUR
Dotacja:
140 250,00 EUR
Zasięg:
międzynarodowy
Typy działań:
Grupy docelowe:

Chcemy stać się awangardą zmian i innowacji w obszarze transgranicznej współpracy bałtyckiej podmiotów sektora pozarządowego. Projekt odpowiada na potrzebę systematycznego zwiększania innowacyjności małych i średnich organizacji pozarządowych z Północy Polski poprzez ich umiędzynarodowienie. Niestety, jedynie 14% organizacji podjęło kiedykolwiek próbę współpracy międzynarodowej, jeszcze mniej, bo jedynie 7% zbadanych, z sukcesem.
Projekt jest skierowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Pomorza oraz Warmii i Mazur. Zapewni długofalową zmianę w kontekście rozpoczęcia procesu umiędzynarodowienia, wzmocnienia projektów i procesów, które organizacje już podejmują oraz stworzenie odpowiedniego, przyjaznego klimatu dla szerokiej współpracy lokalnych NGOs. Nasz projekt ma na celu wzmocnić inne organizacje pozarządowe, podnieść jakość ich usług i oferty międzynarodowej oraz stworzyć im przyjazne warunki funkcjonowania w środowisku międzynarodowym i transgranicznym.
Planowane działania:
– warsztaty określające potrzeby i oczekiwania uczestników dotyczących umiędzynarodowienia;
– wizyty studyjne w Norwegii, Islandii i Polsce;
– biuro porad międzynarodowych;
– udział w sieci Baltic Sea NGO Network;
– powstanie Księgi Zasad Współpracy Międzynarodowej;
– kampania informacyjna.
Efektami projektu będą m.in.: zwiększanie zdolności współpracy lokalnych podmiotów w obszarze Polski Północnej z partnerami Regionu Bałtyckiego, zwłaszcza Norwegii, Rosji i Islandii oraz powstanie nowych partnerstw projektowych między organizacjami społecznymi, które będą działać lub zostaną wsparte w ramach projektu
W projekcie obecny jest partner z Norwegii: South Norway European Office. Przedstawiciele partnera poprowadzą m.in. warsztaty metodą world-cafe, hackathony i wesprą swoim doświadczeniem i ekspertyzą nasze działania. Partner z Polski: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk ma natomiast wieloletnie doświadczenie we współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel