fbpx
Extremism Tracker: od dezinformacji do nienawiści
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 30-06-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
73 487,00 EUR
Dotacja:
73 487,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania strażnicze, factchecking, media obywatelskie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, profesjonaliści

Polska to dzisiaj centrum walki z prawami LGBTQ i prawami kobiet, na co zwracają uwagę m.in. Freedom House, Amnesty International, Human Rights Watch. Pierwszym ogniwem łańcuchów nienawiści w mediach społecznościowych często jest zorganizowana dezinformacja, która prowadzi do realnej przemocy. Rynek niezależnego dziennikarstwa w Polsce kurczy się. Pieniądze spółek skarbu państwa są skutecznym narzędziem nacisku na media. Polska w indeksie wolności prasy RSF (Reporterzy Bez Granic) spadła w 2021 r. na 64. miejsce (z 18. w 2015 r.).
Projekt odpowiada na brak śledczego medium monitorującego w sposób stały tematy takie jak zorganizowana dezinformacja wymierzona w prawa człowieka, ma także ma wzmocnić współpracę dziennikarzy/ek z organizacjami strażniczymi w Polsce.
Opracujemy i uruchomimy Extremism Tracker – serwis dokumentujący działalność radykalnych grup i organizacji prowadzących kampanie dezinformacyjne, szerzących nienawiść (np. do kobiet, osób LGBTQ), a także osłabiających zaufanie do nauki/medycyny (antyszczepionkowe, negujące zmiany klimatu). Przygotowane w ramach Trackera dziennikarskie śledztwa będą publikowane także w mediach ogólnopolskich. Zadbamy o kompetencje i współpracę dziennikarzy/ek i organizacji strażniczych. Przeprowadzimy 2 webinary i 3 warsztaty dotyczące zorganizowanych kampanii dezinformacyjnych uderzających w prawa człowieka.
Nastąpi wzrost świadomości i wiedzy obywateli o grupach szerzących ksenofobię, homofobię, rasizm, mowę nienawiści, a także o kulisach manipulacji, uderzających w prawa człowieka, w efekcie – zwiększenie odporności na manipulację w sieci. 25 osób ze środowisk dziennikarskich i strażniczych podniesie swoje kompetencje w zakresie reagowania na zorganizowaną dezinformację i wzmocni współpracę między tymi środowiskami.
Teksty Trackera dotrą do kilkudziesięciu tysięcy osób, w działaniach edukacyjnych weźmie udział 25 osób ze środowiska dziennikarskiego i organizacji strażniczych.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel