Federacja Polskich Banków Żywności
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
? - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000 EUR
Dotacja:
100 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Obszar 1: Działania wewnątrz sieci przyczyniające się do wzmocnienia Federacji Polskich Banków Żywności
1/ organizacja 3 dniowego zjazdu BŻ dla ok 100 osób z całej Polski
2/ Odbudowa mechanizmów wymiany doświadczeń w sieci Banków Żywności

Obszar 2: Mocniejsza sieć pomocowa BŻ, skuteczniejsza pomoc osobom w potrzebie (złagodzenie problemu 1 – zwijania się sieci pomocy)

1/ Lepsze zrozumienie zmieniającej się rzeczywistości społecznej, w której funkcjonują BŻ i organizacje pomocowe

Badania dotyczące skali i charakterystyki niedożywienia oraz specyfiki i potrzeb organizacji pomocowych, zakończone debatą społeczną.

2/ Wzmocnienie kompetencyjne BŻ i wypracowanie alternatywnych modeli tworzenia sieci

Szkolenia i webinaria.

3/ Tworzenie narzędzi ułatwiających zarządzanie żywnością i włączanie nowych organizacji do sieci

poprawa narzędzi IT do zarządzania żywnością

Obszar 3 Wdrożenie strategii komunikacji

1/ stworzenie brandbooku kluczowych narzędzi promocji Banków Żywności (czcionka, kolorystyka, typ grafiki, layouty plakatów, użycie logo) i jego upowszechnienie wewnątrz sieci

2/ szkolenie dla pracowników Banków Żywności na temat promocji (media społecznościowe, w tym poprawne użycie grafik stockowych, tworzenie krótkich relacji filmowych i foto)

3/ stała współpraca w zakresie promocji z Bankami Żywności (wsparcie BŻ tego wymagających, konsultacje itp..) – tworzenie schematów narracji przy okazji cyklicznych wydarzeń Banków Żywności i ich wdrażanie w sieci, tworzenie postów do zadoptowania na potrzeby BŻ.

4/ ogólnopolska kampania na temat BŻ połączona z pre i post testem

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel