fbpx
Federacja Polskich Banków Żywności
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-05-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000,00 EUR
Dotacja:
100 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

32 Banki Żywności działające na terenie całego kraju tworzące Federację Polskich Banków Żywności ratują żywność przed zmarnowaniem i przekazują ją najbardziej potrzebującym. Głównymi źródłami żywności są: producenci i dystrybutorzy żywności (m.in. 11 ogólnopolskich sieci handlowych z 2142 sklepami), ogólnopolskie zbiórki rzeczowe produktów spożywczych (z udziałem do 50 tys. wolontariuszy rocznie) oraz Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. Z sieci handlowych Federacja co roku ratuje produkty o wartości ok. 200 mln zł. Sieć Banków Żywności przekazuje żywność pozyskaną przez Federację i samodzielnie przez Banki do ok. 3 200 lokalnych organizacji i instytucji partnerskich, które docierają z paczkami żywnościowymi i gotowymi posiłkami bezpośrednio do ok. 1,5 mln potrzebujących osób w całej Polsce (to ok. 55 tys. ton żywności rocznie). FPBŻ organizuje także pomoc żywnościową oraz rzeczową dla uchodźców z Ukrainy – koordynuje pozyskiwanie i logistykę darowizn, mapuje potrzeby uchodźców, tworzy i aktualizuje bazy darowizn. Największe sukcesy organizacji to skuteczny lobbing na rzecz zmiany prawa – wprowadzenie w 2019 roku ustawy zapobiegającej marnowaniu żywności przez sieci handlowe. Organizacja przewodniczyła projektowi, który wypracował system monitorowania marnowania żywności (2018-2021). Pozwoliło to ustalić, ile ton żywności jest w rzeczywistości marnowane w Polsce (4,8 mln ton żywności rocznie). Federacja przeprowadziła także cyfryzację procesów ograniczania strat i marnowania żywności. W ramach dotacji instytucjonalnej Federacja przeprowadzi szkolenia (m.in. dotyczące komunikacji, rozwiązań IT, bezpieczeństwa żywności) dla swoich członków i współpracujących z nimi podmiotów, będzie pracować nad odbudową mechanizmów wymiany doświadczeń w sieci Banków Żywności, przeprowadzi badania dotyczące skali i charakterystyki niedożywienia oraz specyfiki i potrzeb organizacji pomocowych. Ujednolici komunikację i promocję należących do sieci Banków Żywności.

Print Friendly, PDF & Email
Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 8 000,00 EUR na wzmocnienie produktów i rezultatów osiągniętych w ramach tej dotacji

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel