fbpx
Forum lokalnych mediów non-profit
Obszar wsparcia:
media dla demokracji
Miejscowość (siedziba):
Ostróda
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Partnerzy:
Fundacja Alternatywnej Edukacji "Ale" , Piecki
Okres realizacji:
01-01-2023 - 31-12-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
88 879,00 EUR
Dotacja:
88 879,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Lokalne media non-profit są obecnie bardzo zagrożone – albo grozi im przejęcie przez duże prywatne firmy, albo zmagają się one z problemami finansowymi. Badania King’s College London z 2016 roku pokazują, że upadek takich mediów może skutkować zwiększeniem polaryzacji w społecznościach, nieufnością wobec władz, gorzej poinformowanymi obywatel(k)ami oraz ich mniejszym zaangażowaniem politycznym. Odpowiemy na ten problem, edukując i sieciując lokalnych dziennikarzy i dziennikarki. Przeprowadzimy cykl 10 szkoleń oraz warsztatów o pozyskiwaniu i utrzymywaniu odbiorców/odbiorczyń, technologii i narzędziach internetowych dla mediów oraz o prawie prasowym i etyce dziennikarskiej. Zorganizujemy też 2 wizyty studyjne, do których realizacji zaprosimy lokalne redakcje biorące udział w projekcie. Ich celem będzie wymiana doświadczeń oraz wiedzy pomiędzy uczestni(cz)kami i poznanie różnych małych redakcji w Polsce. Na koniec zorganizujemy Forum Mediów Non-Profit, podczas którego podsumujemy projekt i przeprowadzimy warsztaty sieciujące dla zebranych. Będziemy dążyć do tego, żeby podczas tego spotkania założyć wspólną platformę współpracy mediów non-profit, która umożliwi współpracę i komunikację takich mediów także po zakończeniu projektu. Naszym partnerem jest Fundacja Alternatywnej Edukacji “ALE”, która ma ogromne doświadczenie w kształceniu medialnym i społeczno-obywatelskim na rzecz lokalnego rozwoju. Fundacja wesprze nas w prowadzeniu szkoleń oraz w rekrutacji uczestników i uczestniczek.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel