fbpx
Fundacja Rodzić po Ludzku
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-05-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000,00 EUR
Dotacja:
100 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Fundacja Rodzić po Ludzku działa od ponad 26 lat dla kobiet w ciąży i matek małych dzieci. Jej celem jest, aby każda kobieta mogła rodzić w godnych warunkach, otoczona szacunkiem oraz troskliwą opieką ze strony personelu, przy wsparciu bliskich osób. Fundacja jest najdłużej działającą i największą w Polsce organizacją zajmującą się opieką okołoporodową. Fundacja realizuje działania strażnicze, rzecznicze, interwencyjne i edukacyjne skierowane do decydentów, personelu medycznego oraz osób w ciąży i ich bliskich. Prowadzi stały monitoring opieki okołoporodowej w Polsce, opracowuje raporty, analizy i stanowiska o opiece okołoporodowej, ujawnia nadużycia i łamanie prawa, wnosi głos kobiet do przestrzeni publicznej i zabiega o dostosowanie prawa do ich potrzeb. Prowadzi portal gdzierodzic.info – narzędzie do stałego monitoringu opieki okołoporodowej. Dzięki danym od kobiet i algorytmowi opracowanemu przez zespół ekspertów Fundacji, socjolożki medycyny i firmę badającą opinię publiczną, powstaje ranking szpitali Głos Matek, który wskazuje kobietom przyjazne placówki. Co miesiąc z portalu korzysta ok. 110 tys. osób. Dzięki temu szpitale poddane są kontroli społecznej, co wpływa na poprawę jakości opieki okołoporodowej. W 2012 r. fundacja doprowadziła do powstania Standardów Opieki Okołoporodowej, a po próbie likwidacji przez Ministra Zdrowia w 2016 r. – do utrzymania ich jako aktu prawnego. Fundacja otrzymała nagrodę WHO, a w 2016 r. nagrodę ONZ za „skuteczne rzecznictwo oraz wsparcie praw kobiet”. Dotacja posłuży wzmocnieniu instytucjonalnemu poprzez poprawę sytuacji finansowej oraz rozpoznawalności organizacji (wzrost świadomości marki) wśród młodego pokolenia. Zaplanowane działania to m.in.: opracowanie strategii rozwoju fundacji, strategii fundraisingowej i strategii komunikacji; prowadzenie regularnych działań fundrasingowych; badania wśród odbiorczyń o możliwości wspierania Fundacji; zaangażowanie firm do wspierania Fundacji; kampania wizerunkowa.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel