Fundacja Rodzić po Ludzku
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-05-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000 EUR
Dotacja:
100 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Misja Fundacji Rodzić po Ludzku (RpL) to wzmacnianie i wspieranie kobiet w otwartym formułowaniu swoich potrzeb i domaganiu się respektowania prawa do narodzin dziecka w godnych warunkach, przy wsparciu osób bliskich, z szacunkiem, troskliwością i uważnością personelu medycznego.
Fundacja RpL działa w Polsce 26 lat. To organizacja znana i ceniona, z dużym poparciem społeczeństwa dla swojej działalności.

Do prowadzenia stałych działań strażniczych i edukacyjnych Fundacja potrzebuje stabilizacji finansowej. Niestety poparcie społeczne dla misji Fundacji i jej celów nie przekłada się wymiernie na wsparcie finansowe, co w konsekwencji ogranicza działania FRpL. Kolejnym wyzwaniem jest często zmieniająca się grupa docelowa, co wymaga ciągłej analizy jej profilu. Fundacja, aby skutecznie dotrzeć ze swoją misją do młodego pokolenia, powinna stale aktualizować narzędzia służące komunikacji zewnętrznej.

Odpowiedzią na problemy Fundacji będzie wzmocnienie instytucjonalne poprzez poprawę sytuacji finansowej oraz rozpoznawalności organizacji (wzrost świadomości marki) wśród młodego pokolenia.

W ramach projektu zostaną podjęte różnorodne działania zachęcające do wsparcia finansowego dla organizacji. W efekcie wzrośnie liczba darczyńców Fundacji, a to pozwoli prowadzić długoterminowe działania i elastycznie reagować na kryzysy pojawiające się w ochronie zdrowia. Zbudowanie wizerunku RpL wśród młodych osób jako organizacji, która reprezentuje okołoporodowe interesy kobiet, skutecznie edukuje i broni praw, przełoży się na wzrost grupy docelowej Fundacji i przyczyni do poprawy opieki okołoporodowej w Polsce.

Dotacja zostanie przeznaczona na: opracowanie Strategii rozwoju Fundacji Rodzić po Ludzku na lata 2023-2026, Strategii fundraisingowej i Strategii komunikacji na lata 2023-25; prowadzenie regularnych działań fundrasingowych; badania wśród odbiorczyń o możliwości wspierania Fundacji; zaangażowanie firm do wspierania Fundacji; kampanię wizerunkową.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel