fbpx
Głos self-adwokatów jest ważny
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Jarosław
Województwo (siedziba):
podkarpackie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
73 688,00 EUR
Dotacja:
73 688,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
samorzecznictwo
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną należą do najbardziej narażonej na dyskryminację grupy społecznej. Ograniczenie w dostępie do dóbr i usług utrudnia im korzystanie i egzekwowanie praw człowieka i fundamentalnych swobód w życiu osobistym, społecznym, gospodarczym, politycznym. Z naszej obejmującej 300 osób diagnozy wiemy, że ok. 82% badanych spotkało się z jawnymi przejawami dyskryminacji, tylko 12% wzięło udział w wyborach do władz samorządowych i państwowych, mniej niż 60% posiada kontakty społeczne poza rodziną.
Odpowiedzią na wykluczanie osób z niepełnosprawnością intelektualną ze społeczeństwa jest wzmacnianie kompetencji obecnych self-adwokatów/ek oraz rozpowszechnienie idei selfadwokatury.
Przeprowadzimy: warsztaty integracyjne, warsztaty rozwojowe (11 spotkań poświęconych m. in. Konstytucji RP, samoświadomości, roli self-adwokatów/ek w społeczności lokalnej), warsztaty z komunikacji medialnej (autoprezentacja, wystąpienia publiczne, radzenie sobie ze stresem, materiały prasowe, audycje radiowe), a także indywidualne sesje coachingowe nakierowane na realizowanie osobistych celów. Wraz z uczestnikami/czkami propagować będziemy ideę selfadwokatury na 6 spotkaniach w organizacjach województwa podkarpackiego oraz na konferencji ogólnopolskiej, którą zorganizujemy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób i organizacji je wspierających i samorządów. Przewidujemy także udział w 2 europejskich konferencjach self-adwokatów/ek (5 osób w każdej).
W projekcie uczestniczyć będzie 20 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną z powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, lubaczowskiego i przemyskiego. Dzięki udziałowi zwiększą one swoją samodzielność oraz zasób umiejętności społecznych, które pozwolą na samodzielne występowanie w sprawach osób z niepełnosprawnością intelektualną. Z ideą self-adwokatury zapozna się ok. 200 uczestników konferencji i spotkań regionalnych.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel