fbpx
Głosujesz – Decydujesz
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Bydgoszcz
Województwo (siedziba):
kujawsko-pomorskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-03-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
23 653,00 EUR
Dotacja:
21 278,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, partycypacja obywatelska, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
bliscy, osoby chorujące, samorządowcy

Z badań Centrum Badania Opinii Społecznej z 2014 r. wynika, że Polacy i Polki coraz bardziej wierzą w wartość i pożyteczność wspólnych działań i jednocześnie czują coraz większą potrzebę wyrażania swojego zdania w przestrzeni publicznej. Wyniki badań opublikowane w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie pokazały, że aktywność obywatelska jest związana z miejscem zamieszkania i poczuciem zdolności kierowania własnym życiem. Jak wskazują powyższe badania, w województwie kujawsko-pomorskim, w którym działamy, odnotowano ujemny wskaźnik zaangażowania obywatelskiego. Dodatkowo według naszych obserwacji osoby zagrożone wykluczeniem, w tym osoby przewlekle chore, mają utrudniony dostęp do aktywności społecznych.

Odpowiedzieliśmy na te problemy angażując 20 osób chorych na fenyloketonurię oraz 30 osób z ich otoczenia w działania społeczne w ich miejscowościach. Zorganizowaliśmy wyjazd szkoleniowy do Warszawy, podczas którego uczestnicy/czki projektu wzięli udział w spotkaniach o aktywności obywatelskiej, w tym np. o budżecie partycypacyjnym. Uczestnicy/czki szkolenia dowiedzieli się o sukcesach takich działań w wybranych samorządach w Polsce. Przeprowadziliśmy 5 odbywających się co miesiąc warsztatów, na których osoby uczestniczące dowiedziały się o budżecie partycypacyjnym w ich miejscowościach oraz wadze i możliwościach zaangażowania w sprawy społeczne i obywatelskie. Dodatkowo nauczyli się jak można współdecydować o rozwoju swojej okolicy. W ramach tych spotkań zorganizowaliśmy zajęcia o możliwościach aktywnego uczestnictwa w swojej lokalnej społeczności oraz o tworzeniu wniosków, petycji, plakatów i kampanii społecznych. Na koniec zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie, w którym wzięli udział także przedstawiciele i przedstawicielki Fundacji Stabilo, którzy wspierali nas podczas przeprowadzania warsztatów. To spotkanie było podsumowaniem całego projektu oraz okazją do jego ewaluacją.

Na początku, a potem na końcu wszystkich warsztatów prosiliśmy uczestników/czki, aby wypełnili testy o tematyce poruszanej na zajęciach. Z ich odpowiedzi zaobserwowaliśmy, że wyraźnie ponad połowa osób (a czasami prawie wszyscy) poprawiła swoją wiedzę w zakresie aktywności obywatelskiej. Ponadto udało nam się zwiększyć pewność siebie uczestników/czek, co zauważyliśmy poprzez zaproponowanie przez nich nowej inicjatywy obywatelskiej, która dotyczyła nowego rozwiązania komunikacyjnego w Bydgoszczy.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel