fbpx
Głosujesz – Decydujesz
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Bydgoszcz
Województwo (siedziba):
kujawsko-pomorskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-03-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
23 653,00 EUR
Dotacja:
21 278,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, partycypacja obywatelska, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
bliscy, osoby chorujące, samorządowcy

Z badań Centrum Badania Opinii Społecznej z 2014 r. wynika, że Polacy i Polki coraz bardziej wierzą w wartość i pożyteczność wspólnych działań i jednocześnie czują coraz większą potrzebę wyrażania swojego zdania w przestrzeni publicznej. Badania opublikowane w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie pokazują, że aktywność obywatelska jest związana z miejscem zamieszkania i poczuciem zdolności kierowania własnym życiem. Jak wskazują powyższe badania, w województwie kujawsko-pomorskim, w którym działamy, odnotowano ujemny wskaźnik zaangażowania obywatelskiego. Dodatkowo według naszych obserwacji osoby zagrożone wykluczeniem, w tym osoby przewlekle chore, mają utrudniony dostęp do aktywności społecznych.
Odpowiemy na ten problem angażując 20 osób chorych na fenyloketonurię oraz 30 osób z ich otoczenia w działania społeczne w ich miejscowościach. Przeprowadzimy zajęcia o wadze i możliwościach zaangażowania w sprawy społeczne i obywatelskie. Zorganizujemy wyjazd szkoleniowy do Warszawy, podczas którego uczestnicy/czki projektu wezmą udział w wykładach o aktywności obywatelskiej, w tym np. o budżecie partycypacyjnym. Uczestnicy/czki szkolenia dowiedzą się o sukcesach takich działań w wybranych samorządach w Polsce. Dodatkowo, podczas wyjazdu, poznają oni/e działanie najważniejszych organów administracji rządowej. Przeprowadzimy 5 comiesięcznych spotkań, na których uczestnicy/czki dowiedzą się o budżetach partycypacyjnych w ich miejscowościach. Dowiedzą się oni/e jak brać w nich udział i współdecydować o rozwoju swojej okolicy. W ramach tych spotkań zorganizujemy warsztaty o możliwościach aktywnego uczestnictwa w swojej lokalnej społeczności oraz o tworzeniu wniosków, petycji, plakatów i kampanii społecznych. Zorganizujemy również spotkanie uczestników/czek z przedstawiciel(k)ami Urzędu Miasta Bydgoszczy, na którym będą oni/one mogli podzielić się swoimi opiniami i propozycjami inicjatyw dla miasta.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel