fbpx
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-07-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000,00 EUR
Dotacja:
100 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC) jest jedną z najstarszych i największych polskich organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka. Misją HFPC jest obrona praw człowieka, demokracji i praworządności. HFPC pomaga osobom, których podstawowe prawa i wolności zostały naruszone. HFPC świadczy pomoc prawną (w tym także prowadzi litygację strategiczną), monitoruje proces stanowienia prawa oraz działalność instytucji publicznych pod kątem przestrzegania praw człowieka, podejmuje działania rzecznicze, monitoringowe i edukacyjne. W obecnie realizowanej strategii HFPC koncentruje się przede wszystkim na praworządności, prawie do sądu i rzetelnego procesu sądowego, swobodzie działania społeczeństwa obywatelskiego i mediów, równym traktowaniu, prawach osób migrujących, prawie do życia i wolności od tortur oraz prawach człowieka wobec kryzysu ekologicznego. Prawnicy HFPC m.in. reprezentują cudzoziemców, którzy zostali poddani push-backom, pomagają dziennikarzom i dziennikarkom oraz aktywistom i aktywistkom społeczeństwa obywatelskiego wobec których toczą się postępowania sądowe w związku z ich działalnością oraz pomagają sędziom, którym stawiane są zarzuty dyscyplinarne. Ponadto, HFPC pomaga obrońcom praw człowieka z krajów Europy Wschodniej, Azji Centralnej i regionu Kaukazu. W ciągu roku HFPC prowadzi między innymi ok. 100 spraw w ramach postępowań strategicznych, a od 2020 r. udzieliła pomocy prawie 200 obrońcom praw człowieka z krajów Europy Wschodniej, Azji Centralnej i regionu Kaukazu. Dzięki dotacji instytucjonalnej HFPC mi.in. przeprowadzi kampanię fundraisingową (1% PIT), będzie kontynuować prace na rzecz ochrony praworządności oraz będzie dążyć do podniesienia poziomu ochrony aktywistów i dziennikarzy przed ich zastraszaniem (przy użyciu np. pozwów typu SLAPP), a także do rozszerzenia wsparcia dla ofiar tortur i nieludzkiego traktowania.

Print Friendly, PDF & Email
Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 8 000,00 EUR na wzmocnienie produktów i rezultatów osiągniętych w ramach tej dotacji

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel