fbpx
Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Olsztynek
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 30-04-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania interwencyjne i pomocowe dla kobiet narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną, wsparcie prawne, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
kobiety, osoby doświadczające przemocy, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Projekt odpowiada na problem przemocy w rodzinie w woj. warmińsko-mazurskim. W trakcie pandemii liczba zgłaszanych aktów przemocy dramatycznie wzrosła – co miesiąc zakładano blisko 6 tys. Niebieskich Kart. Te statystyki nie pokazują jednak rzeczywistej skali zjawiska. Co więcej, systematycznie maleje wsparcie samorządu w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. W regionie brakuje działań profilaktycznych, a oferta pomocowa jest systematycznie ograniczana. Na terenie województwa istnieje obecnie tylko jedno schronisko dla ofiar przemocy, a większość z funkcjonujących obecnie 7 ośrodków interwencji kryzysowej jest otwartych przez tylko kilka godzin dziennie.

W ramach projektu Grantobiorca będzie prowadził całodobowy punkt wsparcia dla ofiar przemocy domowej. Oferta będzie obejmowała poradnictwo prawne, psychologiczne i wparcie terapeutyczne – zarówno indywidualne, jak i grupowe – a także wynajęcie i przystosowanie mieszkania dla ofiar przemocy (kobiet i dzieci). Terapia dostępna będzie również dla sprawców przemocy. Grantobiorca przeprowadzi kampanię informacyjną skierowaną zarówno do osób doświadczających przemocy, jak i do samorządów lokalnych, w tym przedstawicieli i przedstawicielek gminnych zespołów interdyscyplinarnych, pracowników i pracownic socjalnych, policji, kuratorów i kuratorek. Osoby pracujące w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy zostaną przeszkolone z procedury Niebieskiej Karty, wymiany informacji i współpracy międzyinstytucjonalnej.

Z projektu skorzystają przede wszystkim kobiety doświadczające przemocy w rodzinie. 120 osób otrzyma realne wsparcie psychologiczne, prawne, terapeutyczne; wzmocnią one swoją wiarę w siebie, poczucie własnej wartości, sprawczości i wpływu. Wzmocniony zostanie również lokalny system przeciwdziałania przemocy.

Partnerem Projektu jest Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej, zajmie się pierwszym kontaktem z klientkami i obsługą telefonu zaufania.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel