fbpx
Hydrozagadka – jak wygrać z suszą?
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
65 962,00 EUR
Dotacja:
65 962,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, profesjonaliści, społeczeństwo

Z danych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Lądowej z 2019 roku wynika, że Małopolska jest jednym z najbardziej dotkniętych suszą województw w Polsce. Blisko 81% obszaru ma III klasę w IV-stopniowej skali zagrożenia suszą, a 3% – IV klasę. Jest to jedyny teren posiadający ostatni stopień zagrożenia w Polsce. Z naszych badań wynika, że jest to efekt przede wszystkim niewiedzy na temat suszy, gospodarowania wodą czy mikroretencji wśród mieszkańców/nek zamieszkujących te tereny. Wiedzieliśmy, że wielu mieszkańców/nek jest chętnych do szukania i wspierania rozwiązań, jednak dotychczasowym problemem był dla nas brak środków na działania.
Przeprowadziliśmy warsztaty dla urzędników/czek, architektów/ek, rolników/czek oraz uczniów i uczennic ze szkół ponadpodstawowych z Małopolski. Każdy z warsztatów był dopasowany do grupy docelowej. Ogólną tematyką spotkań było przeciwdziałanie suszy. Z naszego doświadczenia wynika, że działania podjęte przez różne grupy ludzi mają większy wpływ na środowisko, ponieważ wzajemnie się uzupełniają i uczestnicy/czki projektu lepiej rozumieją jego sens.
Na warsztatach urzędnicy/czki i rolnicy/czki mogli zwiększyć swoją wiedzę o konieczności i zaletach retencji wody, a architekci/tki dowiedzieli się o bioróżnorodności oraz swojej roli w przeciwdziałaniu suszy jako osób kreujących i planujących przestrzeń. Natomiast głównym celem warsztatów w szkołach było wyłonienie 21 grup, które wezmą udział w konkursie na najlepszy pomysł przeciwdziałania suszy. Na zorganizowanej przez nas Gali Finałowej jury wyłoniło 3 zwycięskie pomysły, które zostały wdrożone w życie.
Z ankiet ewaluacyjnych wiemy, że dzięki warsztatom każda z grup w nich uczestniczących zwiększyła swoją wiedzę i kompetencje w tematach związanych z retencjonowaniem wody, bioróżnorodnością czy też możliwościami zapobiegania suszy. Ponadto uczniowie i uczennice rozbudzili swoją kreatywność, co zauważyliśmy po tym, jakie pomysły wymyślali na początku, przed szkoleniami, a jakie trafiły do konkursu na najlepszą inicjatywę pozwalającą przeciwdziałać suszy.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel