fbpx
Hydrozagadka – jak wygrać z suszą?
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
65 962,00 EUR
Dotacja:
65 962,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, profesjonaliści, społeczeństwo

Z danych Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Lądowej z 2019 roku wynika, że Małopolska jest jednym z najbardziej dotkniętych suszą województw w Polsce. Blisko 81% obszaru ma III klasę z IV-stopniowej skali zagrożenia suszą, a 3% ma IV klasę. Jest to jedyny teren posiadający ostatni stopień w Polsce. Z naszych badań wynika, że jest to efekt przede wszystkim niewiedzy na temat suszy, gospodarowania wodą, czy mikroretencji wśród mieszkańców/nek zamieszkujących te tereny. Widzimy, że wielu mieszkańców/nek jest chętnych do szukania i wspierania rozwiązań, jednak dotychczasowym problemem był dla nas brak środków na działania.

Przeprowadzimy warsztaty dla urzędników/czek, rolników/czek, architektów/ek oraz uczniów i uczennic ze szkół ponadpodstawowych z Małopolski. Każdy z warsztatów będzie dopasowany do grupy docelowej. Ogólną tematyką spotkań będzie przeciwdziałanie suszy. Z naszego doświadczenia wynika, że działania podjęte przez różne grupy ludzi mają większy wpływ na środowisko, ponieważ wzajemnie się uzupełniają i uczestnicy/czki projektu lepiej rozumieją jego sens.

Głównym celem warsztatów w szkołach będzie wyłonienie minimum 10 grup, które wezmą udział w konkursie na najlepszy możliwy pomysł przeciwdziałania suszy. Na zorganizowanej przez nas gali jury wyłoni 3 zwycięskie pomysły, które wdrożymy w życie. Na warsztatach dla rolników/czek oraz urzędników/czek będą oni/one mogli zwiększyć swoją wiedzę o konieczności i zaletach retencji wody. Natomiast architekci/tki dowiedzą się o bioróżnorodności oraz swojej roli w przeciwdziałaniu suszy jako osób kreujących i planujących przestrzeń.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel