Inicjatywa Obywatelska – model lokalny
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Charzykowy
Województwo (siedziba):
pomorskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-05-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
22 900,00 EUR
Dotacja:
19 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, sieciowanie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, społeczność lokalna

Powiat chojnicki do 2015 roku był jedynym powiatem w województwie pomorskim, który nie miał Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych. Dodatkowo, według badań wojewódzkich, był powiatem o najsłabszej współpracy mieszkańców/nek z organizacjami pozarządowymi i najniższą aktywnością obywatelską. Obecnie, według danych Starostwa Powiatowego, na terenie powiatu chojnickiego funkcjonuje 280 organizacji, jednak wiele z nich jest nieaktywnych. Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że niska aktywność organizacji pozarządowych w tym regionie jest konsekwencją braku regularnych działań istniejących organizacji, osoby już aktywne mają niski poziom wiedzy i umiejętności w pozyskiwaniu źródeł finansowania i prowadzenia organizacji i rzadko ze sobą współpracują. Taki stan rzeczy przekłada się na niską aktywność obywatelską mieszkańców/nek powiatu i ich niewielkie zaangażowanie w działalność istniejących organizacji.

Reagujemy na te problemy, angażując istniejące organizacje i mieszkańców/nki powiatu chojnickiego we wspólną pracę nad metodami organizowania lokalnych inicjatyw. Projekt ten jest konsekwencją naszych starań i dalszą pracą nad zwiększeniem aktywności organizacji pozarządowych w życiu powiat chojnickiego. Przedstawiciele/ki chętnych organizacji stworzą zespół projektowy, który weźmie udział w 8 inicjatywach realizowanych w powiecie. Wspólnie przedyskutujemy etapy ich przygotowań i przebieg wydarzeń. Organizując dwa wyjazdy do sąsiednich powiatów, nawiążemy współpracę i wymienimy się wiedzą z organizacjami, które są tam aktywne. Przeprowadzimy cykl warsztatów o aktywności obywatelskiej, budowaniu lokalnej współpracy i planowaniu działań społecznych. Na podstawie tych działań, wspólnie stworzymy model lokalnej aktywności – zbiór dobrych praktyk i pomysłów na realizację projektów społecznych, który wdrożymy organizując 4 inicjatywy w naszym regionie. Przygotujemy audycje radiowe i poradnik przedstawiający nasz model i możliwości rozwijania lokalnej aktywności.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel