fbpx
Inicjatywa Obywatelska – model lokalny
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Charzykowy
Województwo (siedziba):
pomorskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-05-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
22 900,00 EUR
Dotacja:
19 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, sieciowanie
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, społeczność lokalna

Powiat chojnicki do 2015 roku był jedynym powiatem w województwie pomorskim, który nie miał Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych. Dodatkowo, według badań wojewódzkich, był powiatem o najsłabszej współpracy mieszkańców/nek z organizacjami pozarządowymi i najniższą aktywnością obywatelską. Według danych Starostwa Powiatowego, na terenie powiatu chojnickiego funkcjonuje 280 organizacji, jednak wiele z nich jest nieaktywnych. Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że niska aktywność organizacji pozarządowych w tym regionie była konsekwencją braku regularnych działań istniejących organizacji, osoby już aktywne miały niski poziom wiedzy i umiejętności w pozyskiwaniu źródeł finansowania i prowadzenia organizacji oraz rzadko ze sobą współpracowały. Taki stan rzeczy przekłada się na niską aktywność obywatelską mieszkańców/nek powiatu i ich niewielkie zaangażowanie w działalność istniejących organizacji.
Zareagowaliśmy na te problemy, angażując istniejące organizacje i mieszkańców/nki powiatu chojnickiego we wspólną pracę nad metodami organizowania lokalnych inicjatyw. Projekt ten był konsekwencją naszych starań i dalszą pracą nad zwiększeniem aktywności organizacji pozarządowych w życiu powiatu chojnickiego. Przedstawiciele/ki chętnych organizacji stworzyli zespół projektowy, który wziął udział w ośmiu inicjatywach realizowanych w powiecie. Wspólnie przedyskutowaliśmy etapy ich przygotowań i przebieg wydarzeń. Organizując dwa wyjazdy do sąsiednich powiatów, nawiązaliśmy współpracę i wymieniliśmy się wiedzą z organizacjami, które są tam aktywne. Przeprowadziliśmy cykl warsztatów o aktywności obywatelskiej, budowaniu lokalnej współpracy i planowaniu działań społecznych. Na podstawie tych działań, wspólnie stworzyliśmy model lokalnej aktywności – zbiór dobrych praktyk i pomysłów na realizację projektów społecznych, który wdrożyliśmy, organizując cztery inicjatywy w naszym regionie. Przygotowaliśmy audycje radiowe i poradnik przedstawiający nasz model i możliwości rozwijania lokalnej aktywności.
Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że dzięki warsztatom ich uczestnicy/czki podnieśli poziom swojej wiedzy na tematy związane z planowaniem i realizowaniem inicjatyw lokalnych. Dzięki zrealizowanym inicjatywom w ramach projektu organizacje lokalne lepiej się mogły poznać i zintegrować.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel