fbpx
Instytut Spraw Publicznych
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-10-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
89 000,00 EUR
Dotacja:
89 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym. Od 25 lat odgrywa znaczącą rolę w debacie publicznej i w sektorze obywatelskim. Działania Instytutu dotyczą takich obszarów jak demokracja, dobre rządzenie, społeczeństwo obywatelskie; integracja europejska; polityka społeczna, polityka migracyjna i integracyjna; polityka klimatyczna i zrównoważony rozwój; równość płci. Do najważniejszych działań Instytutu w ostatnich latach należą m.in. badania i publiczna debata nt. zagrożeń dla dalszego członkostwa Polski w UE oraz sposobów przeciwdziałania narracjom antyeuropejskim, publikacje i międzynarodowe debaty o stanie demokracji i praworządności w UE w ramach sieci European Policy Institutes Network. Od 15 lat ISP przygotowuje dla USAID coroczne raporty “Indeks Stabilności Sektora Organizacji Obywatelskich w Polsce” i prowadzi w oparciu o ten materiał działania rzecznicze. Rekomendacje Instytutu przyczyniły się do uruchomienia przez USAID w 2022 nowego programu wspierającego społeczeństwo obywatelskie w Europie Śr.-Wsch. W ramach dotacji instytucjonalnej ISP planuje powołanie Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej (CKiKP). Jego działania będą służyły przygotowaniu społeczeństwa obywatelskiego do pracy nad odbudową państwa prawa w Polsce oraz podnoszeniu świadomości prawnej obywatelek i obywateli, szczególnie jeśli chodzi o znajomość konstytucji oraz umiejętność zastosowania jej przepisów w codziennym życiu. CKiKP będzie monitorować stan praworządności, analizować propozycje zmian w prawie oraz proponować działania naprawcze w obszarach, w których nastąpiła degradacja standardów prawno-konstytucyjnych po 2015 roku. Prace CKiKP będą opierać się na badaniach, analizach prawa, działaniach edukacyjnych, publikacjach, wymianie wiedzy na temat praworządności. CKiKP stworzy projekt ustawy dotyczący jednego z obszarów istotnych dla stanu demokracji i zaangażuje inne organizacje oraz obywateli do jej poparcia.

Print Friendly, PDF & Email
Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 8 000,00 EUR na wzmocnienie produktów i rezultatów osiągniętych w ramach tej dotacji

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel