Jawność procesu decyzyjnego warunkiem rządów prawa
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
04-01-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
wykorzystanie efektów monitoringu do prowadzenia działań rzeczniczych lub interwencyjnych, sieciowanie
Grupy docelowe:
decydenci, przedstawiciele zawodów prawniczych, społeczeństwo

W orzecznictwie sądów administracyjnych d 2011 roku rośnie uznaniowość w sprawach o udostępnienie informacji publicznej. Sędziowie odmawiają dostępu do dokumentów stanowiących w świetle art. 61 Konstytucji informację publiczną, a powołują się wtedy na kategorię „dokumentu wewnętrznego”, „roboczego” lub „technicznego”. Podobnie postępują niektóre ministerstwa, co ogranicza jawność w procesie stanowienia prawa. Kategoria „dokumentu wewnętrznego” nie występuje w ustawach ani w Konstytucji. Wynika wyłącznie z uznaniowego podejścia administracji i sądów.

Projekt służy zwiększeniu jawności w procesie tworzenia prawa oraz odwróceniu negatywnej tendencji odmowy dostępu do informacji publicznej. W ramach projektu powstanie międzysektorowa koalicja organizacji, dziennikarzy i naukowców, która będzie komunikowała o problemie i wymagała od polityków odniesienia się do sprawy. Odbędzie się konferencja z politykami na temat jawności procesu decyzyjnego. Projekt obejmuje również kampanię społeczną na rzecz zwiększenia świadomości konsekwencji, jakie niesie ze sobą brak jawności w procesie stanowienia prawa. Na potrzeby kampanii powstanie film z przykładami uznaniowego zastosowania kategorii „dokumentu wewnętrznego”. Powstaną ekspertyzy m.in. na temat jawności procesu stanowienia prawa i możliwości nawiązania współpracy ze środowiskiem sędziowskim.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel