fbpx
Jestem, bo jesteś – program wsparcia mentoringowego dla dzieci
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Białystok
Województwo (siedziba):
podlaskie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 28-02-2023
Status:
zakończony
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
poradnictwo
Grupy docelowe:
dzieci

Projekt odpowiada na problem wykluczenia dzieci i młodzieży pochodzących z małych miejscowości Podlasia, zwłaszcza ze środowisk defaworyzowanych, oraz mniejszych szans tej grupy na rozwój talentów. Oferta zajęć dodatkowych jest skromna, skierowana przede wszystkim do dzieci przedszkolnych i w edukacji wczesnoszkolnej, a korzystanie z niej utrudnia brak transportu lokalnego między miejscem zamieszkania a szkołą (CBOS, 2019). Przeszkodą w rozwoju bywa również status materialny rodziny i brak dostępu do informacji o istniejących możliwościach. Nierówności nasiliła pandemia, zdalne nauczanie i kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej (Białowieża i Szudziałowo znalazły się strefie zamkniętej).

Grantobiorca przeprowadził pilotażowy projekt mentoringowy dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i średnich z 5 miejscowości województwa podlaskiego. Na początku projektu wybrano 5 mentorów i mentorek: pisarkę, dziennikarkę radiową, artystkę wizualną, historyka i aktywistę zajmującego się ochroną pamięci o kulturze żydowskiej. Przygotowano dla nich cykl 3 szkoleń z zakresu pracy w wymagającym środowisku społecznym. Następnie, we współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami kultury, do udziału w projekcie zaproszono młodzież. Zadaniem mentorów i mentorek było odkrywanie talentów młodzieży i motywowanie jej do rozwoju. Mentoring polegał na pracy indywidualnej i grupowej z młodzieżą oraz rozwoju umiejętności i zainteresowań literackich, dziennikarskich, artystycznych, historycznych. Odbyły się również dwa spotkania integracyjne młodzieży oraz mentorów i mentorek; jednemu z nich towarzyszył warsztat nt. bezpieczeństwa w sieci.

W działaniach wzięło udział 17 uczniów i uczennic w wielu 12-17 lat ze szkół w Białowieży, Białegostoku, Szudziałowa, Supraśla i Śniadowa, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu pandemii i okoliczności życiowych. Młodzież podniosła swoją wiedzę na temat kultury, sztuki i nauki, rozwinęła zainteresowania i kompetencje w tych obszarach. Otrzymała również wsparcie emocjonalne i została wyposażona w umiejętności wyrażania swoich potrzeb, stała się bardziej otwarta i pewna siebie.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

Organizacja otrzymała dodatkową dotację w wysokości 9 996,00 EUR, w ramach konkursu Mocniejszym Głosem, na upowszechnienie produktów i rezultatów osiągniętych w zrealizowanym projekcie.

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel