fbpx
Jestem, bo jesteś – program wsparcia mentoringowego dla dzieci
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Białystok
Województwo (siedziba):
podlaskie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 28-02-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
poradnictwo
Grupy docelowe:
dzieci

W małych miejscowościach Podlasia dzieci i młodzież mają dużo mniejsze szanse na rozwój uzdolnień. Oferta zajęć dodatkowych jest skromna, skierowana przede wszystkim do dzieci w wieku do IV klasy szkoły podstawowej, a korzystanie z niej utrudnia brak dostępnej komunikacji między miejscem zamieszkania a szkołą („Młodzież 2018, Fundacja Badania Opinii Społecznej CBOS”, KBPN, 2019). W okresie pandemii, po wielu miesiącach nauki zdalnej młodzież nie zawsze mająca wsparcie jest narażona na depresję wynikającą z izolacji, ma pogłębione poczucie bezradności (J. Suchecka „Tysiące dzieci wypadło z systemu. Gdzie ich szukać?)
Chcemy temu przeciwdziałać, pomóc młodzieży pozostającej w trudnej sytuacji życiowej rozwinąć talenty i umiejętności.
Zorganizujemy szkolenia mentorów/ek (pisarka, dziennikarka, socjolog, nauczycielka multimediów, nauczyciel historii) i koordynatorki projektu z rozpoznawania specjalnych potrzeb młodzieży i pracy w trudnym środowisku. We współpracy z lokalnymi instytucjami (szkoła, OPS, samorząd uczniowski) mentorzy/rki zrekrutują po 3 osoby do grup samopomocowych. Będą z nimi pracować zarówno indywidualnie jak i grupowo, tak by realizując indywidualne potrzeby rozwijali dodatkowe umiejętności: literackie, dziennikarskie, artystyczne, historyczne. Przewidujemy spotkanie integracyjne młodzieży i mentorów/ek połączone z warsztatem z komunikacji medialnej i udziałem w wydarzeniu artystycznym oraz przygotowanie w formie publikacji cyfrowej rekomendacji do kolejnych edycji programu.
W działaniach weźmie udział 15 uzdolnionych uczniów/uczennic (12- 17 lat) ze szkół w Białowieży, Białymstoku, Szudziałowie, Supraślu i Jedwabnem, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu pandemii i okoliczności życiowych.
W efekcie uczestnicząca młodzież zwiększy poziom wiedzy na temat kultury, sztuki i nauki, otrzyma wsparcie emocjonalne, zostanie wyposażona w umiejętności prezentowania swoich potrzeb jako ważnych. 6 osób zostanie przygotowanych do pracy mentoringowej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel