fbpx
Jestem, Działam, Decyduję – edukacja obywatelska dla self-adwokatów
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Przemków
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-11-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
23 833,00 EUR
Dotacja:
23 833,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
samorzecznictwo
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością

Zdecydowana większość działań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami koncentruje się na zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb i dostarczaniu usług opiekuńczych. Bez wątpienia jest to fundamentalny element wsparcia, jednak poza potrzebami wynikającymi wprost z niepełnosprawności, osoby te chcą się rozwijać, brać aktywny udział w edukacji, kulturze, w życiu swojej lokalnej społeczności. Niepełnosprawność nie wyklucza korzystania z praw obywatelskich, ale bardzo je ogranicza. Osoby z niepełnosprawnościami często nie są świadome, że mogą zabierać głos w swojej własnej sprawie lub nie wiedzą, jak to robić. Na terenie Dolnego Śląska nie prowadzi się systematycznej edukacji obywatelskiej i nie promuje się samorzecznictwa. Tymczasem dzięki tego typu zaangażowaniu osoby z niepełnosprawnościami budują i umacniają w sobie poczucie podmiotowości i odpowiedzialności.

W ramach projektu zorganizowano zaawansowane warsztaty dla samorzeczników i samorzeczniczek rozwijające kompetencje liderskie i umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń, spotkań, dyskusji i wystąpień publicznych, korzystania z nowych technologii oraz szkolenia podnoszące wiedzę nt. aktywności obywatelskiej. Dla nowych samorzeczników i samorzeczniczek zorganizowano warsztaty podstawowe dotyczące aktywnego działania w społeczności lokalnej, praw osób z niepełnosprawnościami oraz idei samorzecznictwa. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów przeprowadzili_ły następnie 6 spotkań dla innych osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia. Spotkania dotyczyły monitorowania wdrażania zapisów Konwencji praw osób niepełnosprawnych oraz idei samorzecznictwa. Przeszkolone osoby aktywnie uczestniczyły w 6 i 7 edycji Regionalnego Dolnośląskiego Konwentu Osób z Niepełnosprawnościami, za drugim razem w roli współorganizatorów i współorganizatorek. Dwie z nich wzięły udział w tzw. shadow day w Stowarzyszeniu „Twoje Nowe Możliwości” działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki projektowi 20 osób z Wrocławia i powiatu polkowickiego zostało przygotowanych do roli samorzeczników i samorzeczniczek, podniosło swoje umiejętności liderskie i wiedzę z zakresu działalności społecznej. Uczestnicy i uczestniczki rozwinęli_ły kompetencje pozwalające poprawić jakość swojego życia, reprezentować siebie oraz interesy swojego środowiska. Kilkadziesiąt innych osób z niepełnosprawnością podniosło wiedzę dotyczącą wdrażania zapisów Konwencji praw osób niepełnosprawnych oraz idei samorzecznictwa.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel