Jestem, Działam, Decyduję – edukacja obywatelska dla self-adwokatów
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Przemków
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
23 833,00 EUR
Dotacja:
23 833,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
samorzecznictwo
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością

Z naszego doświadczenia wynika, że zdecydowana większość działań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami koncentruje się na zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb i dostarczaniu usług opiekuńczych. Jest to ważny i fundamentalny element wsparcia. Jednak poza potrzebami wynikającymi wprost z niepełnosprawności, osoby te mają prawo i chcą się rozwijać, brać aktywny udział w edukacji, kulturze, w życiu swojej lokalnej społeczności. Chcą współtworzyć lokalną wspólnotę. Z naszego rozeznania wynika, że na terenie Dolnego Śląska nie prowadzi się systematycznej edukacji obywatelskiej w formie self-adwokatury.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji self-adwokatów i self-adwokatek wśród osób z niepełnosprawnościami z Dolnego Śląska.
Dla self-adwokatów i self-adwokatek zorganizujemy warsztaty zaawansowane rozwijające kompetencje obywatelskie, umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń/spotkań, dyskusji i wystąpień publicznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Dla nowych chętnych zorganizujemy warsztaty podstawowe dotyczące praw osób z niepełnosprawnościami i ruchu self-adwokackiego oraz umiejętności niezbędnych do aktywnego funkcjonowania w życiu społeczności lokalnej. Ich uczestnicy przeprowadzą następnie 6 spotkań, adresowanych do innych osób z niepełnosprawnością i osób z ich otoczenia, dotyczących monitorowania wdrażania zapisów Konwencji praw osób niepełnosprawnych oraz promujących self-adwokaturę. Wezmą udział w dwudniowym tzw. shadow day i w dużym wydarzeniu ogólnopolskim/regionalnym. Powstanie także publikacja na temat niezależnego życia oraz znaczenia usług asystenckich dla niezależności osób z niepełnosprawnościami.
Projekt adresowany jest do 20 osób z niepełnosprawnościami z Wrocławia i powiatu polkowickiego.
W efekcie działania podejmie 20 self-adwokatów/ek (10 doświadczonych, 10 początkujących), 30 innych osób z niepełnosprawnością podniesie wiedzę dotyczącą wdrażania zapisów Konwencji praw osób niepełnosprawnych oraz self-adwokatury i niezależnego życia.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel