Jesteśmy młodzi. O co nam chodzi?
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 23-01-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
74 998 EUR
Dotacja:
74 998 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, media obywatelskie
Grupy docelowe:
młodzież, nauczyciele

Odpowiadamy na problem pomijania i lekceważenia głosu młodych ludzi w debacie publicznej oraz na problem polaryzacji społecznej wśród osób młodych oraz między młodzieżą a osobami dorosłymi (w ważnych społecznie kwestiach, jak klimat, choroby psychiczne, prawa mniejszości). Z naszego doświadczenia wiemy, że wielu młodych ludzi czuje się niezrozumianych przez dorosłych, pobłażliwie traktowanych i kontrolowanych z poczucia braku zaufania. Z drugiej strony, badania EUkids Online pokazują, że młodzi działacze i działaczki często padają ofiarą mowy nienawiści ze strony rówieśników o innych poglądach.

W ramach projektu stworzymy pilotażową szkołę komunikacji i partycypacji, do której zrekrutujemy osoby, które wcześniej wykazały się już jakąś aktywnością społeczną. Zorganizujemy trzy zjazdy, w czasie których poruszymy takie tematy jak: diagnoza i definiowanie potrzeb młodzieży, komunikacja według Porozumienia bez Przemocy, storytelling, wystąpienia publiczne, umiejętności pisarskie oraz tworzenie przekazów medialnych. W ramach tych spotkań młodzi uczestnicy i uczestniczki zidentyfikują ważne dla nich tematy i zaplanują publikację ich przekazu w wybranej formie: kampanii, materiałów edukacyjnych lub prasowych czy lokalnego spotkania albo debaty. Po realizacji tego zadania, wypromujemy działania młodzieży i ich przekazy. Opublikujemy przebieg ich pracy, najlepsze narzędzia i metody oraz dobre praktyki włączania młodych w sprawy publiczne. Zorganizujemy dwa wydarzenia informacyjno-promujące i nagłośnimy osiągnięcia młodzieży w mediach.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel