fbpx
Jesteśmy młodzi. O co nam chodzi?
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 23-01-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
74 998,00 EUR
Dotacja:
74 998,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, media obywatelskie
Grupy docelowe:
młodzież, nauczyciele

Nasz projekt odpowiadał na problem pomijania i lekceważenia głosu młodych ludzi w debacie publicznej w Polsce w ważnych społecznie kwestiach, jak klimat, choroby psychiczne, prawa mniejszości. Odpowiadał także na problem polaryzacji społecznej wśród osób młodych oraz między młodzieżą a osobami dorosłymi. Z naszego doświadczenia wiemy, że wielu młodych ludzi czuje się niezrozumianych przez dorosłych, pobłażliwie traktowanych i kontrolowanych. Z drugiej strony, badanie EUkids Online (2018) pokazało, że młodzi działacze i działaczki często wręcz padają ofiarą mowy nienawiści ze strony rówieśników o innych poglądach.

W ramach projektu stworzyliśmy pilotażową Szkołę Komunikacji i Partycypacji, do której zrekrutowaliśmy młode osoby, które wcześniej wykazały się już jakąś aktywnością społeczną. Zorganizowaliśmy zjazdy, w czasie których poruszyliśmy takie tematy jak: prowadzenie diagnozy i definiowanie potrzeb młodzieży, komunikacja według Porozumienia bez Przemocy (NVC), storytelling, wystąpienia publiczne, umiejętności pisarskie oraz tworzenie przekazów medialnych. W ramach tych spotkań młodzi uczestnicy i uczestniczki zidentyfikowali ważne dla nich tematy i zorganizowali o nich debaty. W podziale na grupy młodzież zrealizowała też kilka kampanii i inicjatyw – o pomocy w kryzysie zdrowia psychicznego, o potrzebie edukacji seksualnej, o wolontariacie (została również opracowana mapa lokalnych możliwości angażowania się w Bielsku-Białej), o poszanowaniu praw mniejszości, o probiotykach czy o ekologicznych nawykach. Razem z TOTU FILM wyprodukowaliśmy 13 krótkich video spotów, dotyczących tych inicjatyw. W kilku z nich uczestnicy/czki odpowiadają na pytania związane z projektem. Jeden film był osobistym podsumowaniem roku przez jednego z uczestników projektu. Został on zauważony przez Mateusza Pacewicza, znanego m.in. z filmów „Hejter. Sala samobójców” i „Boże Ciało”, który skontaktował się za naszym pośrednictwem z autorem i zadeklarował chęć współpracy artystycznej.

W trakcie ewaluacji uczestnicy/czki projektu mówili, że udział w projekcie pozytywnie wpłynął na rozwój ich umiejętności – zmienił ich sposób pracy i działania z innymi, a także wzmocnił poczucie własnej wartości oraz gotowość do zabrania głosu na forum. Ponadto 4 z 6 zespołów młodzieżowych, mimo zakończenia projektu, nadal kontynuują swoje działania. Wnioski z realizacji projektu przedstawiamy na stronie: www.mlodzi2021.szkolazklasa.org.pl.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel