fbpx
Jesteśmy młodzi – o obywatelskość nam chodzi!
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Biłgoraj
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-04-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
53 011,00 EUR
Dotacja:
50 386,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
młodzież, samorządowcy, społeczność lokalna

Odpowiadamy projektem na problem bierności i niskiego zaangażowania obywatelskiego młodzieży z małych miejscowości powiatu biłgorajskiego (woj. lubelskie). Problem diagnozowaliśmy za pomocą własnych badań ankietowych w 2020 r. oraz na podstawie danych od dyrekcji szkół. Według nich, tylko kilka uczniów i uczennic w powiecie angażuje się wolontariacko. W ramach projektu zaangażujemy młodzież z 6 miejscowości powiatu biłgorajskiego: Smólska, Korytkowa, Soli, Bidaczowa, Bukowa, Hedwiżyna i Dąbrowicy.

Działania podzielimy na trzy obszary – strefę wiedzy, doświadczenia i działania. W ramach strefy wiedzy zorganizujemy warsztaty obywatelskie oraz kampanię edukacyjną „Bardziej obywatelscy”. Na warsztatach uczestnicy/czki dowiedzą się o tym jak tworzyć innowacje, współdecydować o swoim lokalnym środowisku, i angażować mieszkańców/nki swoich miejscowości. Dodatkowo, rozwiną swoją wiedzę o kulturze obywatelskiej oraz o tym jak współpracować z lokalną społecznością i władzą. Strefą doświadczenia będą spotkania tematyczne w urzędach miasta lub gminy, w organizacjach pozarządowych, gry obywatelskie i debaty oksfordzkie. Młodzież będzie kontynuować naukę przez doświadczenie i zobaczy samodzielnie jak wygląda partycypacja społeczna. W ramach strefy działania uczestnicy/czki zrealizują 12 projektów w swoich środowiskach, włączając w nie innych mieszkańców/nki. W tej części młodzież będzie mogła wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę w praktyce. Priorytety i pomysły wypracowane przez młodzież pokażą władzom jej perspektywę. W działania łącznie zostanie zaangażowanych 140 osób z 6 miejscowości oraz 20 podmiotów: władz lokalnych i organizacji społecznych.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel