fbpx
Jesteśmy młodzi – o obywatelskość nam chodzi!
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Biłgoraj
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 30-04-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
53 011,00 EUR
Dotacja:
50 386,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
młodzież, samorządowcy, społeczność lokalna

Naszym projektem odpowiedzieliśmy na problem bierności i niskiego zaangażowania obywatelskiego młodzieży z małych miejscowości powiatu biłgorajskiego (woj. lubelskie). Problem diagnozowaliśmy za pomocą własnych badań ankietowych w 2020 r. oraz na podstawie danych od dyrekcji szkół. Wynikało z nich, że wcześniej tylko kilkoro uczniów i uczennic w powiecie było wolontariuszami/kami. W ramach projektu zaangażowaliśmy młodzież z 6 miejscowości powiatu biłgorajskiego: Smólska, Korytkowa, Soli, Bidaczowa, Bukowa, Hedwiżyna i Dąbrowicy.

Działania podzieliliśmy na trzy obszary – strefę wiedzy, doświadczenia i działania. W ramach strefy wiedzy zorganizowaliśmy warsztaty obywatelskie oraz kampanię edukacyjną „Bardziej obywatelscy”. Na warsztatach uczestnicy/czki dowiedzieli się o tym jak tworzyć innowacje, współdecydować o swoim lokalnym środowisku, i angażować mieszkańców/nki swoich miejscowości. Dodatkowo, rozwinęli swoją wiedzę o kulturze obywatelskiej oraz o tym jak współpracować z lokalną społecznością i władzą. Strefą doświadczenia były spotkania tematyczne w urzędach miasta lub gminy, w organizacjach pozarządowych, gry obywatelskie i debaty oksfordzkie. Młodzież kontynuowała naukę przez doświadczenie i mogła samodzielnie zobaczyć jak wygląda w praktyce partycypacja społeczna. W ramach strefy działania uczestnicy/czki zrealizowali 12 symulacji obywatelskich w swoich środowiskach, włączając w nie innych mieszkańców/nki. W tej części młodzież mogła wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę w praktyce. Priorytety i pomysły wypracowane przez młodzież pokazały władzom jej perspektywę. W działania łącznie zostało zaangażowanych 196 osób z 6 miejscowości oraz 33 podmioty: władze lokalne i organizacje społeczne.

Dzięki przeprowadzonym ankietom i rozmowom z uczestni(cz)kami, wiemy, że udało nam się odpowiedzieć na duży problem bierności młodzieży na tym terenie. Poprzez strefy młodzież zwiększyła swoją wiedzę na temat partycypacji i mogła jej samodzielnie doświadczyć. Także sami mieszkańcy i mieszkanki zostali zmotywowani do większej aktywności przez udział w spotkaniach organizowanych przez młodych. Wiemy to również z przeprowadzonych z nimi wywiadów.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel