fbpx
Język wobec starości – szacunek w praktyce
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Ksawerów
Województwo (siedziba):
łódzkie
Okres realizacji:
04-01-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
59 490,00 EUR
Dotacja:
59 490,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania edukacyjne, sieciowanie
Grupy docelowe:
seniorzy, społeczność lokalna

Jednym z problemów, jaki dotyka osoby starsze jest sposób, w jaki się mówi do nich i o nich: protekcjonalny lub infantylizujący język odbierający godność i podmiotowość. Zjawisko to ma swoją nazwę „elderspeak” (ang.), po polsku „dziadurzenie” lub „gerontomowa”. Analiza przeprowadzona przez Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca wskazuje, że głównymi przyczynami dziadurzenia są stereotypizacja osób starszych, brak świadomości co do dyskryminującego i szkodliwego charakteru dziadurzenia oraz nieumiejętność asertywnego reagowania przez osoby starsze na nieodpowiadający im język.

Projekt będzie realizowany w 7 gminach województwa łódzkiego (Drzewica, Opoczno, Żarnów, Inowłódz, Łask, Łowicz, Uniejów). W ramach projektu zaplanowano warsztaty edukacyjne na temat dyskryminacji w języku – dziadurzenia – i sposobów reagowania na nią dla grupy ponad 170 osób starszych i osób pracujących z seniorami i seniorkami w warunkach instytucjonalnych i w relacjach formalnych. Przeprowadzona zostanie lokalna kampania społeczna z udziałem ambasadorów (ulotki, spoty, spotkania ze społecznością lokalną). W ramach projektu powstanie sieć lokalnych instytucji, organizacji i autorytetów działających na rzecz ograniczenia dziadurzenia i upowszechnienia tego terminu w języku polskim.

Projekt ma uwrażliwić osoby pracujące z osobami starszymi w organizacjach, instytucjach, domach opieki na negatywne skutki dziadurzenia, nauczyć niedyskryminujących form językowych i asertywnego reagowania na infantylizujący i protekcjonalny język. Rezultatem projektu ma być sieć lokalnych organizacji i instytucji przeciwdziałających dziadurzeniu. Powstaną też materiały do wykorzystania przez inne organizacje lub instytucje w przyszłości dla przeciwdziałania dziadurzeniu w ich środowiskach.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel