fbpx
Kierunek: Rady
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Sieraków
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
31-12-2021 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
23 600,00 EUR
Dotacja:
23 600,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania międzypokoleniowe
Grupy docelowe:
młodzież, seniorzy

Projekt był skierowany do seniorów/ek oraz młodzieży z terenu Gminy Przyrów i okolic (powiatu częstochowskiego). Strategia rozwoju powiatu częstochowskiego na lata 2016-2020 wskazywała, że słabą stroną lokalnych organizacji pozarządowych jest zbyt mała liczba wolontariuszy/ek. Brakuje także działań na rzecz integracji pokoleń. Z kolei z przeprowadzonych przez nas badań dotyczących stanu wiedzy o wolontariacie, wynika, że seniorzy/rki posiadają niewielką wiedzę o wolontariacie, gdyż nie mówiło się o nim za czasów ich edukacji, a obecna młodzież w ogóle mało interesuje się tą tematyką.

Podjęliśmy działania zmierzające do powołania rad młodzieżowej i seniorskiej w Gminie Przyrów. Przeprowadziliśmy warsztaty edukacyjne dla seniorów/ek i młodzieży dotyczące wolontariatu i funkcjonowania rad seniorów i młodzieży. Zorganizowaliśmy wyjazdowe warsztaty rozwoju kompetencji społecznych mające na celu przełamywanie stereotypów, integrację i nawiązanie współpracy między grupami. Kolejne warsztaty wyjazdowe były okazją do zdobycia wiedzy na temat inicjatyw międzypokoleniowych, nauki pracy metodą projektową oraz wypracowania pięciu wspólnych inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego. Aby zachęcić do współpracy osoby z zewnątrz, w tym przedstawiciel(k)i samorządu, uczestnicy/czki opracowali lokalną mapę międzypokoleniowych problemów. Na koniec stworzyliśmy publikację promującą dobre praktyki międzypokoleniowej aktywności społecznej i zorganizowaliśmy konferencję podsumowującą projekt.

Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że dzięki warsztatom podniósł się poziom wiedzy u większości z ich uczestników/czek w zakresie wolontariatu, działalności organizacji pozarządowych i aktywności społecznej. Ponadto dzięki międzypokoleniowym szkoleniom młodzi oraz seniorzy/rki podnieśli swoje kompetencje w tematach związanych z diagnozowaniem potrzeb, formułowaniem celów oraz rezultatów działań.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel