fbpx
Kierunek: Rady
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Sieraków
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
31-12-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
23 600,00 EUR
Dotacja:
23 600,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania edukacyjne, działania międzypokoleniowe
Grupy docelowe:
młodzież, seniorzy

Projekt kierujemy do seniorów/ek oraz młodzieży z terenu Gminy Przyrów i okolic (powiatu częstochowskiego). Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 2016-20 wskazuje, że słabą stroną lokalnych organizacji pozarządowych jest zbyt mała liczba wolontariuszy/ek. Brakuje także działań na rzecz integracji pokoleń. Z przeprowadzonych przez nas badań dotyczących stanu wiedzy o wolontariacie, wynika, że seniorki i seniorzy posiadają niewielką wiedzę o wolontariacie, gdyż nie mówiło się o niej za czasów ich edukacji, a obecna młodzież w ogóle mało interesuje się tą tematyką.
Podejmiemy działania zmierzające do powołania Młodzieżowej Rady i Seniorskiej Rady w Gminie Przyrów. Przeprowadzimy warsztaty edukacyjne dla seniorów/ek i młodzieży dotyczące wolontariatu i funkcjonowania Rad Seniorów i Młodzieży. Zorganizujemy wyjazdowe warsztaty rozwoju kompetencji społecznych mające na celu przełamywanie stereotypów, integrację i nawiązanie współpracy między grupami. Kolejne warsztaty wyjazdowe będą okazją do zdobycia wiedzy na temat inicjatyw międzypokoleniowych, nauki pracy metodą projektową oraz do wypracowania 5 wspólnych inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego. Aby zachęcić do współpracy osoby z zewnątrz, w tym przedstawiciel(k)i samorządu, uczestniczki i uczestnicy opracują lokalną mapę międzypokoleniowych problemów. Na koniec, stworzymy publikację promującą dobre praktyki międzypokoleniowej aktywności społecznej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel