#KLIMASENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Okres realizacji:
04-01-2021 - 29-07-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
74 998,00 EUR
Dotacja:
74 998,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania na rzecz ochrony środowiska, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
decydenci, samorządowcy, seniorzy, społeczność lokalna

Seniorzy/ki są grupą osób szczególnie narażoną na negatywne skutki zmian klimatu. Spędzają oni dużo czasu na terenach zielonych, dlatego ich zanikanie dotyka ich w znaczącym stopniu. W dalszej perspektywie zmiany klimatu mogą nasilić choroby układu krążenia czy układu oddechowego zwłaszcza u starszych osób. Z badań Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że obecnie seniorzy/ki stanowią 25% społeczeństwa, a do 2050 roku ten udział wzrośnie do 40%. Dodatkowo, badania przeprowadzone przez Ministerstwo Środowiska wykazały, że wiele Polek i Polaków nie ma wiedzy jak bardzo ich działania wpływają na zmiany klimatu.

Przeprowadzimy cykl narad obywatelskich o aktywizacji seniorów i seniorek wobec zmiany klimatu w 3 chętnych gminach, w których istnieje szczególnie silna tendencja do starzenia się społeczeństwa. W narady włączymy również innych mieszkańców/nki tych gmin, co rozwinie lokalną współpracę międzypokoleniową. Wypracowane rekomendacje dla samorządów, dla samych seniorów/ek jak i instytucji działających na rzecz osób starszych zostaną przedstawione szerszej publiczności podczas wysłuchania publicznego z udziałem przedstawicieli/ek władz, mediów i ekspertów/ek. W każdej gminie powstanie Lokalna Agenda Aktywności Seniorów na rzecz Klimatu, która zostanie przekazana lokalnym władzom i instytucjom senioralnym. Stworzymy broszurę informacyjną dla seniorów/ek o tym jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia pogodowego.

Przeprowadzimy także warsztaty z utrzymania oraz planowania zieleni, a następnie seniorzy/rki wraz z innymi mieszkańcami/nkami posadzą drzewa i inne rośliny w swoich okolicach.

Naszym partnerem w projekcie jest Fundacja Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, która ma bogate doświadczenie w pracy z osobami starszymi i wesprze nas merytorycznie.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel