fbpx
#KLIMASENIORE – aktywizacja seniorów na rzecz klimatu
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Okres realizacji:
04-01-2021 - 29-07-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
74 998,00 EUR
Dotacja:
74 998,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania na rzecz ochrony środowiska, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
decydenci, samorządowcy, seniorzy, społeczność lokalna

Seniorzy i seniorki są grupą osób szczególnie narażoną na negatywne skutki zmian klimatu. Spędzają oni dużo czasu na dworze, dlatego zanikanie zieleni dotyka ich w znaczącym stopniu. W dalszej perspektywie zmiany klimatu mogą nasilać choroby układu krążenia czy układu oddechowego zwłaszcza u starszych osób. Z badań Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że obecnie seniorzy i seniorki stanowią 25% społeczeństwa, a do 2050 roku ten udział wzrośnie do 40%. Dodatkowo, badania przeprowadzone przez Ministerstwo Środowiska wykazały, że wiele Polek i Polaków nie ma wiedzy jak bardzo ich działania wpływają na zmiany klimatu.

Do projektu wybraliśmy trzy chętne gminy – Puszcza Mariańska, Piastów oraz Rejowiec Fabryczny, w których istnieje szczególnie silna tendencja starzenia się społeczności. Zorganizowaliśmy spotkania informacyjne o projekcie w tych gminach, następnie przeprowadziliśmy cykl narad obywatelskich o aktywizacji seniorów i seniorek wobec zmian klimatu, na które zaprosiliśmy mieszkańców i mieszkanki gmin. Wspólnie z nimi wypracowaliśmy rekomendacje dla samorządów, dla samych seniorów/ek jak i instytucji działających na rzecz osób starszych, które zostały przedstawione podczas wysłuchań publicznych z udziałem przedstawicieli/ek władz, mediów i ekspertów/ek. W każdej gminie powstała Lokalna Agenda Aktywności Seniorów na rzecz Klimatu, która została przekazana lokalnym władzom i instytucjom senioralnym. Stworzyliśmy broszurę informacyjną dla seniorów/ek, w której zostały zawarte informacje dotyczące “koperty życia” – czym jest i gdzie powinna się znajdować, numery telefonów alarmowych, a także wskazówki jak mogą przyczynić się do ochrony klimatu. Przeprowadziliśmy także warsztaty z utrzymania oraz planowania zieleni, a następnie seniorzy i seniorki wraz z innymi mieszkańcami/nkami posadzili drzewa i inne rośliny w swoich okolicach.

Naszym partnerem w projekcie była Fundacja Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, która ma bogate doświadczenie w pracy z osobami starszymi i wsparła nas merytorycznie.

Udało nam się zaangażować dzieci, dorosłych i osoby starsze w działania na rzecz środowiska i dzięki temu pogłębić ich wiedzę na temat zmian klimatu. W zorganizowanych spotkaniach i akcjach wzięło udział dużo więcej osób niż zakładaliśmy, co nas bardzo cieszy. Nie zakładaliśmy też tak licznego zaangażowania dzieci, ale było to ważne doświadczenie międzypokoleniowego działania w gminach. Co najmniej jedna gmina chce kontynuować takie spotkania w przyszłości.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel