fbpx
Kluby Sportowych Wolontariuszy
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Miłakowo
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
25 000,00 EUR
Dotacja:
25 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
młodzież, społeczność lokalna, wolontariusze

Badania przeprowadzone w powiecie ostródzkim pokazują, że większość uczniów i uczennic nie angażuje się w żadne dodatkowe aktywności, a wolontariat nie jest dla nich atrakcyjną formą zaangażowania społecznego. Z rozmowy z nauczycielem wynika, że młodzież raczej nie wykazuje się inicjatywą i niechętnie bierze udział w działaniach szkolnych, w tym samorządowych. Naszym celem jest aktywizacja młodzieży, wspieranie jej w rozwoju kompetencji społecznych i zachęcanie do udziału w życiu publicznym. Będziemy promować ideę wolontariatu wśród młodzieży poprzez zaplanowanie i realizację oddolnych inicjatyw w naszym powiecie. Przeszkolimy i przygotujemy młodych liderów/ki do samodzielnej organizacji imprez sportowych dla swoich rówieśników. Stworzymy trzy kluby u naszych partnerów (szkół wiejskich) oraz Centrum Wolontariatu. W klubach zorganizujemy cykl warsztatów o zaangażowaniu społecznym oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne. Członkami/iniami klubów będą sportowi wolontariusze/ki, które będą w stałym kontakcie – będą się wspierać w realizacji inicjatyw, wymieniać pomysłami i nawzajem motywować.

Naszymi partnerami są trzy szkoły mieszczące się na terenach wiejskich, których uczniowie i uczennice zostaną objęci naszym wsparcie. We współpracy z tymi placówkami stworzymy w nich kluby, które będą motywować młodzież do zaangażowania w ich środowisko. Ostatnim naszym partnerem jest Gmina Miłakowo, która wesprze nas w organizacji wydarzeń sportowych, stworzenia Centrum Wolontariatu i promocji naszego projektu.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel