fbpx
Kluby Sportowych Wolontariuszy
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Miłakowo
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
25 000,00 EUR
Dotacja:
25 000,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
młodzież, społeczność lokalna, wolontariusze

Badania przeprowadzone w powiecie ostródzkim pokazały, że większość uczniów i uczennic nie angażuje się w żadne dodatkowe aktywności, a wolontariat nie jest dla nich atrakcyjną formą zaangażowania społecznego. Z rozmowy z nauczycielem wynikało, że młodzież raczej nie wykazywała się inicjatywą i niechętnie brała udział w działaniach szkolnych, w tym samorządowych.
Naszym celem była aktywizacja młodzieży, wspieranie jej w rozwoju kompetencji społecznych i zachęcanie do udziału w życiu publicznym. Przeszkoliliśmy więc i przygotowaliśmy młodych liderów i liderki do samodzielnej organizacji imprez sportowych dla swoich rówieśników i rówieśniczek. Promowaliśmy ideę wolontariatu wśród młodych osób poprzez wspólne zaplanowanie i realizację oddolnych inicjatyw w naszym powiecie.

Naszymi partnerami były trzy szkoły mieszczące się na terenach wiejskich, których uczniowie i uczennice zostali objęci naszym wsparciem. We współpracy z tymi placówkami stworzyliśmy w nich kluby, które będą motywować młodzież do zaangażowania w ich środowisko. Ostatnim naszym partnerem była Gmina Miłakowo, która wsparła nas w organizacji wydarzeń sportowych, stworzeniu Centrum Wolontariatu i promocji naszego projektu.

Dzięki wzorowej współpracy z partnerami udało się zaangażować młodzież w działania wolontariackie i organizację imprez. Zauważyliśmy u młodzieży wzrost wiary w siebie oraz w to, że ich działania są zauważalne. Według naszej obserwacji rozwinęli oni swoje kompetencje związane z nawiązywaniem relacji międzyludzkich oraz pracą zespołową.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel