fbpx
Koalicja Miast Maszerujących po równość osób LGBTQIA
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Oslo Pride AS, Oslo, Norwegia, Norwegia
Stowarzyszenie Instytut Równości, Lutol, Polska
Okres realizacji:
01-04-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
149 967,00 EUR
Dotacja:
134 500,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
Grupy docelowe:

Według raportu Rzecznika Praw Obywatelskich „Sytuacja osób LGBT w Polsce”; od 2018 roku, równolegle z gwałtownym wzrostem liczby marszy równości organizowanych w polskich miastach, coraz częściej ograniczana jest ochrona prawa do pokojowego gromadzenia się, szwankuje też zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom tych zgromadzeń. Obecnie każda grupa marszowa musi radzić sobie własnymi zasobami. Wiele z nich nie ma doświadczenia w organizacji tego typu zgromadzeń, ani wystarczającej wiedzy prawnej, by odpierać ataki przeciwników i kontrmanifestantów. Wiele zaangażowanych w te działania osób mierzy się też z wypaleniem aktywistycznym.
Projekt ma na celu uwspólnienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji oraz koordynacji i komunikacji między poszczególnymi grupami organizującymi marsze równości, a także wsparcie zawiązującej się Koalicji Miast Maszerujących oraz wyposażenie dołączających do niej grup w wiedzę i narzędzia niezbędne do skutecznej pracy w regionach na rzecz poprawy sytuacji osób LGBTQIA, przeciwdziałanie wypaleniu aktywistycznemu oraz aktywizowanie nowych grup lokalnych w kolejnych miejscowościach.
Zorganizujemy 2 kongresy, młodzieżowy obóz aktywistyczny, ponad 20 warsztatów o szerokiej tematyce, wsparcie prawne i psychologiczne dla grup marszowych. Działaniami obejmiemy 30 grup i 300 osób aktywistycznych z całego kraju, przyczyniając się do poprawy jakości aktywizmu na rzecz praw osób LGBTQIA oraz wzrostu bezpieczeństwa osób uczestniczących w prorównościowych zgromadzeniach publicznych.
Projekt realizowany jest w partnerstwie. Stowarzyszenie Instytut Równości wnosi niezbędną dla powodzenia projektu perspektywę regionalną, a Oslo Pride AS (Norwegia) wspiera sieciowanie na poziomie międzynarodowym i wzmacnia merytorycznie rozwój Koalicji, w szczególności w zakresie budowania inkluzywnego i włączającego programu okołomarszowego oraz koordynacji służby porządkowej na marszach.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel