fbpx
Kobieca perspektywa zarządzania w sporcie
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Łódź
Województwo (siedziba):
łódzkie
Partnerzy:
Klub Sportowy Kontra, Łódź, Polska
Okres realizacji:
01-01-2022 - 31-12-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
69 980,00 EUR
Dotacja:
68 980,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania informacyjne, działania rzecznicze
Grupy docelowe:
decydenci, kobiety, profesjonaliści

Projekt odpowiada na problem dyskryminacji kobiet w sporcie. Kobiecy sport jest ignorowany i niedofinansowany, a sportowczynie często doświadczają seksizmu i przemocy. W rezultacie kobiety rzadziej uprawiają sport, nie angażują się w procesy decyzyjne i zarządzanie. Mimo że ¼ osób trenujących w klubach sportowych to kobiety, to stanowią one tylko 16% kadry trenerskiej i tylko 10 % składu zarządów. To przede wszystkim mężczyźni decydują o rozwoju dyscyplin, rozdziale środków, strategiach lokalnych dotyczących rozwoju kultury fizycznej i innych regulacjach.
W ramach projektu Grantobiorca zorganizuje 5 konferencji w różnych miastach, podczas których przeszkolone wcześniej kobiety poprowadzą – w roli ekspertek – warsztaty nt. zarządzania klubem sportowym, kształtowania lokalnych polityk, budowania wizerunku klubów, źródeł finansowania oraz możliwych dróg rozwoju zawodowego w sporcie. Grantobiorca przygotuje również tzw. Modelowy Pakiet Wzmocnień, w ramach którego 20 kobiet działających w sporcie otrzyma wsparcie coachingowe w dalszym rozwoju ich kariery oraz weźmie udział w warsztatach samoobrony i asertywności. Powstanie również zbiór dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania Rad Sportu, który posłuży działaniom rzeczniczym. Ponadto 5 sportowych inicjatyw kobiecych otrzyma pomoc w ubieganiu się o granty w ramach Inkubatora Działalności Społecznej.
Dzięki projektowi kobiety zostaną wzmocnione jako liderki i ekspertki sportowe, podniosą swoje kompetencje z zarządzania klubami sportowymi oraz wpływania na polityki; zdobędą również wiedzę nt. rozpoznawania i reagowania na dyskryminację i seksizm w sporcie. Wzrośnie widoczność i uznanie dla kobiet działających w kulturze fizycznej, podniesie się również świadomość społeczna nt. nierównego traktowania kobiet w sporcie.
Partnerem w projekcie jest Klub Sportowy Kontra działający od lat w środowisku sportu kobiecego, który zajmie się promocją i dotarciem do osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel