fbpx
Kocham Toruń – wybieram rower!
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Toruń
Województwo (siedziba):
kujawsko-pomorskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 30-09-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
29 954,00 EUR
Dotacja:
29 954,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne, działania informacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Od lat działamy w Toruniu na rzecz poprawy sytuacji rowerzystów/ek oraz włączania mieszkańców/nek w podejmowanie decyzji na dotyczące ich miejskie tematy. Niestety w naszym mieście wciąż brakuje konstruktywnego dialogu pomiędzy władzami i mieszkańcami/nkami poruszającymi się różnymi środkami transportu. Chcemy to zmienić.

Aby rozpocząć współpracę mieszkańców/nek z władzami zorganizujemy wspólne spotkania, warsztaty i przejazdy rowerowe, podczas których w przyjaznej atmosferze omówimy sporne kwestie i poznamy infrastrukturę rowerową miasta. Do współpracy zaprosimy miejskich radnych/radne oraz przedstawiciel(k)i lokalnych mediów. Zorganizujemy cykl spotkań, na których uczestnicy i uczestniczki będą mogli przedstawić swoje uwagi, postulaty czy potrzeby, oprócz tego wspólnie przedyskutujemy toruński plan rozwoju komunikacji rowerowej. Przeprowadzimy szereg działań promujących ruch rowerowy jako zdrowy i przyjazny środowisku – w tym miejskie wycieczki rowerowe, lekcje w szkołach i gry miejskie. Naszym celem jest zachęcenie mieszkanek i mieszkańców Torunia do korzystania z roweru dla zdrowia i środowiska oraz pokazanie im, że mogą mieć wpływ na kształt przestrzeni miejskiej. Dzięki tym działaniom nawiążemy też współpracę między rowerzyst(k)ami a urzędni(cz)kami w mieście.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel